Over de LVVP

Update contractenoverzicht 2019

Update contractenoverzicht 2019

04-10-2018 Print

Het jaarlijkse contractenoverzicht van de LVVP wordt steeds geactualiseerd. De nieuwste versie is voor leden te raadplegen via Mijn LVVP. Deze laatste versie bevat onder andere extra informatie over DSW en VGZ. Loopt u tijdens het contracteren tegen problemen aan? Meld dit dan bij de LVVP.

DSW: informatie over medebehandelaren in contractenoverzicht verduidelijkt

De LVVP voert op regelmatige basis gesprekken met alle zorgverzekeraars. Afgelopen week hebben we een goed gesprek gehad met zorgverzekeraar DSW. Naar aanleiding hiervan hebben we de informatie in het contractenoverzicht over medebehandelaren verduidelijkt. Daar waar nodig is dit ook bij de andere zorgverzekeraars nader gespecificeerd.

 

Contractenoverzicht: beschrijving eis zorgverzekeraar

Bij DSW/a.s.r. moet u aangeven of u al dan niet medebehandelaren, die niet-BIG-geregistreerd zijn, in de praktijk inzet. De inzet van deze medebehandelaren is beperkt tot 40%. De regiebehandelaar voert dan minimaal 60% van de zorg zelf uit. Dit geldt zowel voor medebehandelaren in de praktijk als buiten de praktijk. In de gespecialiseerde ggz (g-ggz) ontvangt u een lager tarief als u deze medebehandelaren (niet-BIG) inzet.
Deze eis van 60% inzet door de regiebehandelaar is niet van toepassing op zorgverleners in opleiding tot regiehandelaar.
Regiebehandelaren die gekoppeld zijn aan de praktijk in Vektis kunnen zorg leveren onder het contract van DSW/a.s.r.. Aan deze inzet zit geen beperking.
DSW/a.s.r. beperkt de inzet van regiebehandelaren (BIG) middels onderlinge dienstverlening, die werkzaam zijn buiten de praktijk, tot 50%. Indien er structureel en substantieel gebruik wordt gemaakt van onderlinge dienstverlening moet u DSW/a.s.r. hierover informeren. 

 

Contractenoverzicht: commentaar LVVP

Wanneer u gebruik maakt van medebehandelaren, niet-BIG-geregistreerd, maar deze niet inzet voor verzekerden voor DSW, dan moet u dit aangeven in de contracteermodule en hebt u voor de g-ggz wel recht op het hogere tarief. Onderlinge dienstverlening is zowel mogelijk in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) als in de gespecialiseerde ggz (g-ggz). 

 

VGZ: contract opnieuw tekenen als u de oude versie al getekend had

Zoals eerder gemeld, heeft VGZ de eisen voor het aanleveren van CQi- en ROM-data laten vervallen. VGZ heeft besloten de teksten van beide contracten alsnog aan te passen. In het contract voor de generalistische basis-ggz vervalt artikel 5 ‘monitoring en effectmeting’, in het contract voor de gespecialiseerde ggz is dit artikel 6.

 

 • Hebt u de vragenlijst in VECOZO nog niet afgerond? Dan kunt u de vragenlijst gewoon verder afronden. De nieuwe contracten (zonder artikel 5 & 6) staan sinds maandag 17 september 18:00 uur klaar in VECOZO. Na het afronden van de vragenlijst ontvangt u dus het nieuwe en juiste contractvoorstel zonder artikel 5 en 6.
 • Hebt u de vragenlijst in VECOZO al afgerond, maar het contractvoorstel nog niet geaccepteerd? Dan vraagt VGZ u vriendelijk om dat contractvoorstel niet te beoordelen en/of te accepteren. Per 28 september staat het nieuwe en juiste contractvoorstel (zonder artikel 5 & 6) klaar in VECOZO. Indien u dit contractvoorstel accepteert, vervalt automatisch het oude contractvoorstel.
 • Had u de overeenkomst, waarin artikel 5 voor de GBGGZ overeenkomst en artikel 6 voor de SGGZ overeenkomst staan opgenomen, al geaccepteerd? Dit contract vervalt. Per 28 september staat het nieuwe contractvoorstel (zonder artikel 5 & 6) klaar in VECOZO. VGZ vraagt u vriendelijk dit contractvoorstel te beoordelen en indien gewenst te accepteren.

 

Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ en VRZ Zorginkoop (voorheen Multizorg)

In het contractenoverzicht is het tabblad ‘Zorg en Zekerheid’ hernoemd naar ‘Zorg en Zekerheid (VRZ Zorginkoop)’. VRZ Zorginkoop heette voorheen Multizorg.

 

VRZ Zorginkoop bestaat uit:

 

 • Zorg en Zekerheid
 • Eno Zorgverzekeraar
  • Salland Zorgverzekeringen
  • HollandZorg
  • ZorgDirect
 • ONVZ Ziektenkostenverzekeraar
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VvAA zorgverzekering
  • PNOzorg

 

De contracten worden echter gesloten en ondertekend door Zorg en Zekerheid.

 

Meld problemen met contractering bij de LVVP

Ondanks het feit dat de LVVP het jaarlijkse contractenoverzicht publiceert, lopen veel psychologen en psychotherapeuten tijdens het contracteerproces tegen vragen aan die door de zorgverzekeraars niet afdoende beantwoord worden. Is dit bij u het geval, meld dit dan bij de LVVP. Wij zullen de meldingen verzamelen en bij zorgverzekeraars onder de aandacht brengen. Zo stellen we de zorgverzekeraars in de gelegenheid om voor de komende jaren het contracteerbeleid en de contracten in algemene zin aan te passen.

Ook interessant

Minister beantwoordt vragen over wachttijden en zorgplicht

NVVP blijft belang van matched care onderstrepen

Lees meer

Op verzoek LVVP past Zilveren Kruis uitleg aanleveren ROM-data aan

Vrijdag heeft u via de nieuwsbrief het LVVP-contractenoverzicht 2019 ontvangen. Wij gaven daarbij al aan dat het overzicht regelmatig wordt aangepast ...

Lees meer