Over de LVVP

Update richtlijn GGZ en corona: over ventileren, mondkapjes en thuiswerken

Update richtlijn GGZ en corona: over ventileren, mondkapjes en thuiswerken

28-10-2020 Print

Vandaag, op 28 oktober 2020, heeft de geestelijke gezondheidszorg een geactualiseerde versie van de richtlijn GGZ en corona uitgebracht (versie 8). Alle wijzigingen kunt u nalezen onder versiebeheer, en in het artikel hieronder.

4 aanbevelingen voor goede ventilatie
In de paragraaf De wachtruimte en de spreekkamer vindt u vier aanbevelingen voor het ventileren van ruimtes:

  1. Vermijd het ontstaan van directe sterke luchtstromen die van de ene naar de andere persoon leiden, bijvoorbeeld door zwenkventilatoren of aircosystemen. Gebruik ventilatoren en airco’s alleen indien de ruimte te warm wordt en mogelijk gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Probeer dan zo veel mogelijk een luchtstroom van persoon naar persoon te vermijden.
  2. Recirculatie binnen een ruimte wordt niet specifiek afgeraden. Wel moet bij recirculatie in een gemeenschappelijke ruimte voldoende ventilatie plaatsvinden, minimaal volgens de eisen genoemd in het Bouwbesluit. Dus er dient via een ventilatievoorziening voldoende verse lucht van buiten naar binnen worden gebracht. Recirculeren (zonder voldoende luchtverversing) is geen vervanging voor ventileren.
  3. Lucht zo mogelijk na bijeenkomsten door ramen open te zetten. Zorg dan dat er geen mensen in de ruimte zijn waardoor sterke luchtstromen kunnen ontstaan tussen personen.
  4. Zorg dat ventilatiesystemen goed zijn onderhouden/gereinigd en voldoen aan het Bouwbesluit.


Mondkapjes in de ggz

In de paragraaf Voorkomen van besmetting is in de inleiding explicieter gemaakt dat de hulpverlener een mondneusmasker gebruikt bij zorg binnen 1,5 meter, of in situaties die hij/zij als risicovol inschat.

In deze vernieuwde versie van de richtlijn zijn alle aanbevelingen voor gebruik van mondmaskers in lijn gebracht met de aanbevelingen van de Rijksoverheid en WHO. In deze richtlijn vindt u nadere uitwerking voor de ggz voor wat betreft gebruik van mondmaskers:

 

In de aanbevelingen is opgenomen dat de professional in de genoemde situaties het type chirurgisch mondmasker II R gebruikt. Het alternatieve type FFP1 is geschrapt uit de richtlijn.

Thuiswerken: niet voor medewerkers in de zorg
Het kabinet roept iedereen op om zoveel mogelijk thuis te werken. Die oproep geldt echter niet voor professionals in de zorg. Werkt u in de ggz, dan heeft u een cruciaal beroep. Dit betekent dat een (groeps)behandeling face-to-face kan plaatsvinden. Uiteraard neemt iedereen daarbij de RIVM-richtlijnen in acht, en kan het alleen als de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende is gewaarborgd. Zo kunnen we zoveel mogelijk de reguliere zorg, binnen alle geldende kaders en richtlijnen, voortzetten. Hier leest u meer over in de inleiding bij de richtlijn. NB: de richtlijn is op dit punt niet aangepast.

In het coronadossier van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u nog meer informatie en afwegingen bij face-to-facecontacten met kinderen, jongeren en hun ouders.

Blijf op de hoogte van wijzigingen in de richtlijn
De richtlijn ggz en corona wordt vernieuwd bij wijzigingen in het kabinetsbeleid, RIVM-beleid of andere relevante ontwikkelingen. Wilt u altijd op de hoogte zijn van de meest recente versie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Akwa GGZ. Deze verschijnt elke twee weken, èn bij iedere herziening van de richtlijn ggz en corona. U leest in de nieuwsbrief ook meer over ontwikkelingen bij de kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten, en over leren en evalueren in de ggz.

Uiteraard houdt de LVVP u ook op de hoogte via de nieuwsbrieven en het coronadossier op onze website.

Ook interessant

Knelpuntenenquête palliatieve zorgrichtlijn ‘Rouw’

De palliatieve zorg richtlijn ‘Rouw’ wordt herzien. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) begeleidt dit proces en vraagt u vriendelijk of ...

Lees meer

Naar één BIG basisberoep en twee specialismen

Op 26 oktober hebben de leden van de stuurgroep van samenwerkende (beroeps)verenigingen* het ‘advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aangeboden aan Minister ...

Lees meer