Over de LVVP

Urentelling BIG-herregistratie: meer dan direct cliëntcontact

Urentelling BIG-herregistratie: meer dan direct cliëntcontact

04-02-2016 Print

Na ons verzoek daartoe, ontvingen wij deze week een heldere uitleg van het BIG-register over de urentelling bij de herregistratie van gz-psychologen en psychotherapeuten. Het percentage 'bedrijfsvoering' blijft gehandhaafd op 15%, maar onder cliëntcontacturen blijken meer werkzaamheden te vallen dan de 45 minuten directe tijd met uw cliënt. Het betreft alle werkzaamheden die vermeld staan in de deskundigheidsomschrijving in de beroepsspecifieke bijlage van het beoordelingskader.

Eerder verzochten wij het BIG-register al om het percentage bedrijfsvoering te verhogen van 15 naar 30%, waarop wij het volgende antwoord ontvingen:

“Voor wat betreft het percentage bedrijfsvoering geldt vooralsnog het huidige beoordelingskader waarin 15% is vermeld. Daar kunnen de zorgverleners ook van uitgaan zolang het beoordelingskader op dit punt niet gewijzigd wordt. De minister zal beslissen of er een wijziging moet komen op dit punt en zo ja, wanneer dit zal plaatsvinden.”

“Het huidige beoordelingskader biedt ruimte om dossiervoering op te voeren als werkzaamheden indien de dossiervorming het behandelplan betreft.”

 

Vervolgens verzochten wij om een toelichting op dit laatste punt. De uitleg, ook vermeld op de website van het BIG-register: naast de 15% bedrijfsvoering (de administratieve afhandeling van een cliëntcontact) kunt u in uw urenberekening meerdere werkzaamheden opnemen onder cliëntencontacturen. Hieronder vallen dus niet enkel de 45 minuten directe contacttijd met de cliënt. Het betreft alle werkzaamheden die vermeld staan in de deskundigheidsomschrijving in de beroepsspecifieke bijlage van het beoordelingskader. Voor de gz-psycholoog en de psychotherapeut behoren de volgende werkzaamheden ook tot de kerntaken:

 

  • stellen van de diagnose
  • indicatie
  • behandeling
  • evalueren en vastleggen van de behandeling
  • opstellen van een behandelplan
  • tussentijds wijzigen van dit plan
  • noodzakelijk overleg met overige disciplines over de behandeling van een individu.

 

We hopen dat deze extra informatie soelaas biedt in de urentelling.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer