Over de LVVP

Vacature-onderzoek in vrijgevestigde ggz-groepspraktijken

Vacature-onderzoek in vrijgevestigde ggz-groepspraktijken

04-02-2017 Print

Voor de ggz is het van groot belang dat er voldoende ggz-professionals beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarom roept de LVVP u op om deel te nemen aan een vacature-onderzoek dat op 23 oktober jl. van start is gegaan. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Capaciteitsorgaan, dat advies uitbrengt aan VWS en het zorgveld over het aantal instroomplaatsen in de opleidingen voor de ggz-aanbieders. Doel van dit advies is om evenwicht te bereiken op de arbeidsmarkt. Prismant voert het onderzoek uit.

Het onderzoek vindt plaats in vijf (sub)branches, waaronder de vrijgevestigde groepspraktijken in de ggz.

Per branche worden organisaties/praktijken bevraagd over de BIG-geregistreerde behandelaars die daar werkzaam zijn. Voor de vrijgevestigde groepspraktijken zijn dit de gz-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

 

Op 23 oktober zijn alle vrijgevestigde groepspraktijken in de ggz per e-mail uitgenodigd om deel te nemen.

Wij hopen dat u, in verband met het belang van dit onderzoek voor onze branche, wilt deelnemen aan dit onderzoek.

Meer informatie over de inhoud van het onderzoek is beschikbaar via i.bloemendaal@prismant.nl. Informatie over de werkwijze van het Capaciteitsorgaan is beschikbaar via e.dankers@capaciteitsorgaan.nl.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer