Over de LVVP

Vacature visitatiecommissie

Vacature visitatiecommissie

12-03-2020 Print

De LVVP-visitatiecommissie is op zoek naar een enthousiast lid voor de visitatiecommissie. Bij voorkeur bent u visiteur met enkele jaren ervaring en wilt u zich ook graag inzetten voor het visitatiebeleid en de taken van de visitatiecommissie.

De LVVP-visitatiecommissie bestaat momenteel uit drie leden en zoekt versterking.

Waar werkt de visitatiecommissie in 2020 aan?

  • Lopende zaken: beoordeling visitatieverslagen, organisatie visiteursbijeenkomst, kennismakingsgesprekken met visiteurs in opleiding (vio’s) en evaluatiegesprekken met visiteurs
  • Implementeren visitatiebeleid 2.0
  • Opzetten opleiding voor vio’s
  • Training voor visiteurs

Wat is de vergoeding?
De vergoeding voor een lid van de visitatiecommissie is gebaseerd op een inschatting van de werkzaamheden (vergaderingen, visiteursbijeenkomst, lezen verslagen, overleg over verslagen, gesprekken met vio’s en visiteurs). De reiskosten voor vergaderingen en dergelijke kunnen gedeclareerd worden. Daarnaast kan er zoals gebruikelijk gedeclareerd worden voor werkzaamheden als visiteur.

Meer informatie en solliciteren
Bent u geïnteresseerd? Vraag dan u een informatiepakket op bij Sacha Wammes. U kunt uiteraard ook meteen solliciteren. Stuur uw brief per mail naar s.wammes@lvvp.info. Kort na aanmelding zullen de sollicitatiegesprekken gevoerd worden.

Ook interessant

Vacature intermediair vrijgevestigde jeugd-ggz/specialistische ggz

Het ondersteuningsteam Zorg voor de jeugd (ozj) stelt een intermediair aan voor vrijgevestigden werkzaam in de Jeugdwet.

Lees meer

LVVP zoekt leden die visiteur willen worden

De LVVP is op zoek naar leden die opgeleid willen worden tot LVVP-visiteur. Vanwege natuurlijk verloop en het grote aantal ...

Lees meer