Over de LVVP

Van Rijn reageert op brief schending beroepsgeheim jeugd-ggz

Van Rijn reageert op brief schending beroepsgeheim jeugd-ggz

04-02-2016 Print

Op 28 april ontvingen wij een reactie van staatssecretaris Van Rijn op onze brief van 24 november 2015 over de schending van het medisch beroepsgeheim in de jeugd-ggz. De brief van de staatssecretaris is verhelderend waar het gaat om het indiceren van een vervolgbehandeling; we delen zijn mening dat een professionele beroepsbeoefenaar dient te beoordelen of hulp voor een vervolgbehandeling nodig is. Echter, ten aanzien van het medisch beroepsgeheim deelt de LVVP de mening van de staatssecretaris niet.

De LVVP vindt namelijk niet dat de privacy van kinderen en of hun gezagsdragende ouder(s) in de huidige wet- en regelgeving voldoende is gewaarborgd. Wij hopen dat die waarborg er wel komt met de nieuwe ministeriële regeling. De LVVP is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan. De regeling bevindt zich momenteel in de fase van een internetconsultatie. Wij nodigen LVVP-leden, die graag mee willen denken over de inhoud van de ministeriële regeling uit om binnen twee weken een reactie te sturen naar beleidsondersteunend medewerker Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.nl. Deze worden dan betrokken bij onze definitieve reactie op de nieuwe ministeriële regeling.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer