Over de LVVP

Vanaf 1 juli 2020 moet u cliënten gratis elektronisch inzage bieden

Vanaf 1 juli 2020 moet u cliënten gratis elektronisch inzage bieden

04-10-2018 Print

Uiterlijk in 2020 kan elke Nederlander vanaf de computer, tablet of smartphone zijn eigen medische gegevens inzien via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Cliënten krijgen meer regie over en inzicht in de eigen zorg. Om dit te realiseren werkt een aantal ziekenhuizen aan het VIPP: het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. De LVVP is betrokken bij de ontwikkeling van het VIPP voor vrijgevestigden.

Als zorgaanbieder bent u wettelijk verplicht om patiënten inzicht te kunnen bieden in de zorg. Dat staat in de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, die in juli 2017 in werking is getreden. In deze wet staat ook dat u per 1 juli 2020 patiënten kosteloos elektronische inzage moet bieden in de geleverde zorg. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van de Rijksoverheid.

 

Welke begrippen zijn hierbij van belang?

  • PGO: persoonlijke gezondheidsomgeving. Het geheel aan apps en websites die door patiënten en (zorg)consumenten gebruikt worden om gezondheidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen. PGO’s geven de patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg. Het is een digitaal dossier dat fungeert als opvolger van het elektronische patiëntendossier (EPD).
  • VIPP: versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Mogelijk kent u het programma al voor de ziekenhuizen en de ggz-instellingen. Een vergelijkbaar programma zal opgezet worden voor andere onderdelen van de zorg, waaronder de vrijgevestigden binnen de ggz.
  • Zibs: Zorginformatiebouwstenen. Zib’s zijn gestandaardiseerde blokjes informatie die in het zorgproces gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens en gebruikte medicatie. Door de zorginformatie te standaardiseren in hapklare brokjes, kan de informatie gebruikt worden in de PGO van de patiënt. De patiënt kan de informatie desgewenst weer delen met een andere zorgaanbieder.

 

Belangrijke aandachtspunten voor de LVVP

De LVVP is betrokken bij de ontwikkeling van het VIPP voor vrijgevestigden binnen de ggz. Twee onderdelen hebben daarbij onze bijzondere aandacht: de veiligheid van het systeem en (het beperkt houden van de) administratieve lasten. Hier zult u de komende tijd meer van gaan horen. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook interessant

Minister beantwoordt vragen over wachttijden en zorgplicht

NVVP blijft belang van matched care onderstrepen

Lees meer

Op verzoek LVVP past Zilveren Kruis uitleg aanleveren ROM-data aan

Vrijdag heeft u via de nieuwsbrief het LVVP-contractenoverzicht 2019 ontvangen. Wij gaven daarbij al aan dat het overzicht regelmatig wordt aangepast ...

Lees meer