Over de LVVP

Vanaf 19/2 geen vergoeding van DBC-declaraties mét zvz-i

Vanaf 19/2 geen vergoeding van DBC-declaraties mét zvz-i

04-02-2015 Print

Nu de verplichte vermelding van de zorgvraagzwaarte-indicator (zvz-i) op de facturen in de gespecialiseerde ggz is opgeschort, worden DBC-nota’s mét zvz-i-vermelding niet meer vergoed. Het VECOZO-portaal gaat daar vanaf 19 februari op controleren. Vanaf die datum worden DBC-nota’s met vermelding van de zvz-i afgewezen.

Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief reeds berichtten, mag de zorgvraagzwaarte-indicator (zvz-i) met ingang van 1 oktober 2014 niet meer op de DBC-factuur worden vermeld, omdat de regeling tijdelijk is opgeschort tot 1 januari 2016. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat nu per brief weten dat zorgverzekeraars echter nog steeds nota’s ontvangen waarop de zvz-i staat vermeld. De NZa heeft aangegeven dat DBC-nota’s waarop de zorgvraagzwaarte is vermeld, als onrechtmatige declaraties moeten worden aangemerkt en derhalve door zorgverzekeraars niet vergoed mogen worden. De zorgverzekeraars hebben besloten om de controle hierop bij het VECOZO-portaal te beleggen en dat deze controle met ingang van 19 februari 2015 uitgevoerd zal gaan worden. Dit betekent concreet dat vanaf 19 februari 2015 alle verzamelfacturen van zorgaanbieders, die zij via het VECOZO-portaal indienen, afgewezen zullen worden indien de zvz-i nog is vermeld op een of meerdere declaraties. Over de wijze waarop met reeds ingediende onrechtmatige facturen moet worden omgegaan, zal nog nader overleg worden gevoerd met de direct betrokken partijen.

 

Prestatiecode 000 tijdens opschorting

Tijdens de opschorting van de vermelding van de zvz-i op de factuur moeten zorgaanbieders de prestatiecode '000' gebruiken. Dat is de variant die al in gebruik was voor DBC's waarbij geen zorgvraagzwaarte bepaald kan worden.

 

Let wel: het blijft wel van belang om de DSM-assen te blijven registreren, omdat deze de basis vormen voor de zvz-indicator. Deze gegevens moeten in de eigen administratie beschikbaar blijven voor latere aanlevering op de nog uit te werken alternatieve wijze .

 

Begin juni hebben ggz-branchepartijen, waaronder de LVVP, aangegeven dat ze mogelijkheden zien om de zvz-i op een andere manier aan verzekeraars aan te leveren. Om die reden werd de regeling opgeschort. De ggz-partijen gaan op zoek naar een minder privacybelastende manier dan de vermelding op de factuur. Met de zvz-i geven aanbieders aan welke behandelinzet zij verwachten bij een patiënt. Deze geeft een indicatie van de zorgvraag door deze uit te drukken in een getal tussen de 1 en 7. In de generalistische basis-ggz wordt de zvz-i sowieso niet vermeld.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer