Over de LVVP

VAR wordt vervangen door modelovereenkomst

VAR wordt vervangen door modelovereenkomst

04-02-2016 Print

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), een beschikking van de Belastingdienst die zich uitspreekt over loonheffingsplicht in geval van werken met zzp’ers, is op 1 mei jl. vervangen door een systeem van goedgekeurde modelovereenkomsten. Dit is geregeld in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba). De LVVP gaat in samenwerking met de VvAA een modelovereenkomst ontwikkelen voor de vrijgevestigde ggz-professional en die ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst. Deze modelovereenkomst houdt tevens rekening met de vereisten vanuit de nieuwe Wkkgz.

Modelovereenkomst voor de vrijgevestigde ggz-professional

De nieuwe wetgeving is van kracht sinds 1 mei dit jaar; de VAR is vanaf dat moment dus echt verleden tijd. Praktijkhouders en zzp’ers kunnen nu op basis van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten voor branche of beroepsgroep zelf een eigen overeenkomst opstellen. LVVP wil met de VvAA een modelovereenkomst voor de ggz-professional ontwikkelen. Werken praktijkhouder en zzp’er inderdaad volgens de overeenkomst, dan is er geen sprake van een dienstbetrekking en hoeft de praktijkhouder geen loonheffingen, inclusief werknemersverzekeringen, in te houden. Als de inspecteur anders concludeert, dan kan hij de praktijkhouder correcties opleggen. Van vrijwaring -zoals bij de VAR het geval was- is nu immers geen sprake meer. Ook voor de zzp’er kan het oordeel van de inspecteur aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Het is dus van belang dat de samenwerkingsrelatie van praktijkhouders en zzp'ers in realiteit strookt met de modelovereenkomst. 

 

Implementatietermijn tot 1 mei 2017

Tot 1 mei 2017 geldt echter een implementatietermijn van een jaar. De Belastingdienst is in die periode nog terughoudend met handhavingsmaatregelen. U krijgt daarmee de tijd om te bepalen hoe u de samenwerking het beste vorm kunt geven. Er is wel een inspanningsverplichting voor partijen om de werkwijze aan te passen; laat dus zien dat u ermee bezig bent. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een (nog te verschijnen) modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn. Zodra de modelovereenkomst voor de vrijgevestigde ggz-professional klaar is, laten we u dat direct weten. Wilt u alvast meer weten, doe dan deze informatieve quiz.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer