Over de LVVP

Veilige incidentmelding (vim) verplicht per 1 juli 2016

Veilige incidentmelding (vim) verplicht per 1 juli 2016

04-02-2016 Print

Vanuit de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn zorgaanbieders per 1 juli 2016 verplicht om een interne procedure te hebben waarmee zij en hun eventuele medewerkers op een veilige manier incidenten kunnen melden. Dat geldt ook voor incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken. De wet en de uitvoeringsregeling kennen geen speciale regeling voor vrijgevestigde zorgaanbieders. U voldoet aan de letter van de wet als u kunt laten zien dat u incidenten apart registreert en hierbij noteert welke maatregelen u naar aanleiding hiervan hebt ondernomen om dit soort incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Om de zorg te verbeteren moet u ook het onderzoeken en bespreken van deze incidenten regelen.

Medische incidenten (al dan niet verwijtbaar) moeten intern worden gemeld, geregistreerd en onderzocht met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. Veilig incident melden (vim) betekent dat u met een veilig gevoel kunt melden wat er misgaat, zonder dat dit leidt tot individuele maatregelen. Daarvoor is een veilig klimaat in de samenwerking met collega’s een voorwaarde. Melding van incidenten is nuttig, omdat een vroegtijdige onderkenning van vermijdbare fouten grotere incidenten of zelfs calamiteiten kan voorkomen. Dit komt de patiëntveiligheid en daarmee het werkplezier ten goede.

Als u als vrijgevestigd ggz-professional meer wilt leren van incidenten, dan kunt u dit doen door incidentbesprekingen te organiseren, bijvoorbeeld met leden uit uw intervisiegroep. De overige verplichtingen vanuit de Wkkgz vindt u op Mijn LVVP, onder de wet- en regelgeving.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer