Over de LVVP

Vektis/NZa passen aanleverformat wachttijden aan

Vektis/NZa passen aanleverformat wachttijden aan

29-05-2019 Print

Vorige week stelden we aan onze leden een aangepast format ter beschikking voor het aanleveren van de wachttijden voor de maand juni. Het gespecificeerd aanleveren van de wachttijden naar diagnose in de gespecialiseerde ggz is namelijk een onnodige administratieve last die onze leden maandelijks extra tijd kost. We zijn blij u te kunnen melden dat onze actie succesvol is gebleken: Vektis heeft in samenspraak met de NZa het aanleverformat aangepast. Het LVVP-aanleverformat trekken we hierbij nadrukkelijk in. Leden kunnen op de gebruikelijke manier via de website van Vektis hun wachttijdgegevens aanleveren.

Gebruik de button ‘wachttijden in één keer invullen’ op website van Vektis
De aanlevermodule op de website van Vektis is uitgerust met een nieuwe button, genaamd ‘wachttijden in één keer invullen’ U vindt de button rechtsboven op de plaats waar u de wachttijden voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) dient in te vullen. Klikt u op de button, dan krijgt u de mogelijkheid om voor de g-ggz in één keer de wachttijd voor alle diagnosegroepen tegelijk aan te leveren. U hoeft dan dus niet meer de wachttijden per diagnosegroep te specificeren. Hebt u vragen over de nieuwe wijze van aanleveren op de website van Vektis? Neem dan contact op via info@vektis.nl.

Geen wettelijke basis voor gespecificeerde uitvraag
Al langere tijd waren we in gesprek met de NZa/Vektis om te komen tot een minder belastende manier van het aanleveren van de wachttijden. Niet de maandelijkse aanlevering van wachttijden aan Vektis was onderwerp van gesprek, maar juist het feit dat de aanlevering uitgesplitst diende te worden naar diagnosegroep. Hiervoor is geen wettelijke basis en bovendien is het niet relevant , omdat vrijgevestigden geen onderscheid maken in wachttijd per diagnose. Voor de uitvraag van wachttijden an sich is wel een wettelijke basis; we riepen leden daarom op om vooral wel wachttijden aan te blijven leveren.

Wachttijden niet meer uitsplitsen naar diagnose
Op ons verzoek heeft de NZa/Vektis dus nu het aanleverformat voor de wachttijden aangepast. De wachttijden hoeven niet meer per diagnosegroep uitgesplitst te worden. Met deze gerichte actie hebben we opnieuw aandacht gevraagd voor de hoge administratieve lasten. Met als doel méér tijd voor de patiënt, kortere wachttijden en meer werkplezier voor de ggz-professional.

Ook interessant

2021 dan maar?

De datum van 1 april is weer gepasseerd en alle zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid weer bekend moeten maken. In het hoofdlijnenakkoord ...

Lees meer

VGZ waarschijnlijk fors lagere contracteergraad in 2020

Zorgverzekeraar VGZ stelt onaanvaardbaar hoge eisen aan vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een fors lagere contracteergraad bij VGZ ...

Lees meer