Over de LVVP

Vektis verzamelt namens alle verzekeraars de basisinformatie over uw praktijk

Vektis verzamelt namens alle verzekeraars de basisinformatie over uw praktijk

11-04-2019 Print

Verschillende zorgverzekeraars vragen u als aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz) elk jaar om basisinformatie aan te leveren over uw praktijk. U moet dus steeds opnieuw dezelfde informatie doorgeven aan verschillende verzekeraars. Om dit makkelijker te maken, gaat Vektis vanaf nu deze informatie één keer per jaar opvragen namens alle verzekeraars. Hoewel de grondgedachte goed is, maakt de LVVP zich zorgen over dit instrument. We vragen ons af of zorgverzekeraars wel goed met dit instrument om kunnen gaan en of het niet z’n doel voorbijschiet.

 

Waarom centrale vastlegging bij Vektis?
Vektis wil helpen om uw administratieve last te beperken. Doordat deze informatie voortaan centraal bij Vektis wordt vastgelegd, hoeft u de gegevens niet voor elke verzekeraar apart aan te leveren. Alle verzekeraars maken gebruik van dezelfde actuele informatie.

Wie kan de gegevens inzien en waarom?
Zorgverzekeraars baseren hun contracten met zorgaanbieders op de informatie die u aanlevert. Het gaat onder meer om adresgegevens, informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van uw praktijk, maar ook of er gegronde klachten waren en of u voor een misdrijf bent veroordeeld.
De LVVP heeft gepleit voor selectieve aanlevering van de gegevens, dat wil zeggen dat u zou moeten kunnen kiezen aan welke verzekeraar(s) u de gegevens beschikbaar stelt en aan welke niet. LVVP-leden contracteren immers lang niet altijd met alle verzekeraars. Aan deze oproep is geen gehoor gegeven: Vektis deelt uw gegevens met alle zorgverzekeraars. U kunt dus geen verzekeraars uitsluiten waarmee u geen gegevens wilt delen.

Wat gebeurt er nog meer met de gegevens die u aanlevert?
Een deel van deze informatie wordt ook gebruikt voor verschillende zorgzoekers en zorgvinders. In de zorgzoekers en zorgvinders wordt alleen de informatie gebruikt over openingstijden, toegankelijkheid voor mindervaliden, het leveren van zorg uitsluitend in Nederland en het leveren van diagnostiek. Overige informatie wordt niet gepubliceerd en gebruiken zorgverzekeraars alleen voor het aangaan van overeenkomsten met u. Voor het doorleveren aan de verzekeraars hoeft u zelf geen actie (meer) te ondernemen.

Kunt u er ook voor kiezen om geen gegevens aan te leveren?
Alle velden zijn vrijwillig, u kunt er dus voor kiezen om niet alles of zelfs helemaal niets in te vullen. Als u de vragenlijst niet invult, wordt u niet opgenomen in de zorgzoeksystemen van de zorgverzekeraars. Echter, het is niet duidelijk wat de consequenties zijn van het niet invullen van de vragenlijst. Vektis kon desgevraagd geen antwoord geven op deze vraag en kan dus niet zeggen of u wel een contract aangeboden krijgt door verzekeraars als u de vragenlijst niet invult.

Kunt u later alsnog gegevens aanleveren of gegevens wijzigen?
Ja, dat kan. U kunt altijd besluiten om op een later moment de gegevens alsnog in te vullen. Ook kunt u uw gegevens altijd tussendoor aanpassen. Deze wijzigingen worden regelmatig doorgegeven aan zorgverzekeraars. In de brief die u vanaf 15 april ontvangt van Vektis, worden bovenstaande punten nader toegelicht.

LVVP maakt zich zorgen over gebruik van de vragenlijst
Op zich is het een goede zaak dat verzoeken om basisinformatie meer getrechterd en geüniformeerd worden. Onze vrees is echter dat zorgverzekeraars niet goed met dit instrument kunnen omgaan. We zien daarvan nu al de eerste tekenen, in die zin dat er ook vragen opgenomen worden die niet met de contractering te maken hebben zoals de vragen waarmee de verschillende zorgzoeksystemen van verzekeraars gevuld kunnen worden. We hebben vraagtekens bij hoe de vragenlijst zich in de toekomst zal ontwikkelen. Komen er meer vragen bij? Worden de consequenties bij niet invullen anders? Dan schiet een in aanvang goed bedoeld instrument z’n doel voorbij.

 

Ook interessant

Geslaagd symposium over ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’

Op maandag 8 april jl. organiseerde de LVVP voor de tweede maal het symposium ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’. Naast een ...

Lees meer

Zorgen over beroep psychotherapeut volgens NVP onterecht

Enkele leden hebben ons in de afgelopen weken vragen gesteld over mogelijke plannen om het beroep van de psychotherapeut in ...

Lees meer