Over de LVVP

Veldnorm opeenvolgende producten in de gb-ggz vanaf 2020 van kracht

Veldnorm opeenvolgende producten in de gb-ggz vanaf 2020 van kracht

21-11-2019 Print

Eerder berichtten wij u dat de LVVP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk een zienswijze hebben opgesteld -een veldnorm- over de omgang met opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz). De LVVP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) i.c. zorgverzekeraars hebben deze zienswijze gezamenlijk ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met het dringend verzoek deze in de beleidsregels op te nemen en deze zo spoedig mogelijk te laten ingaan, in ieder geval per 1 januari 2020. De NZa staat zeer positief tegenover de voorgestelde nadere invulling van het begrip ‘nieuwe zorgvraag’. Deze past binnen de huidige regelgeving en kan wat de NZa betreft dus ook per direct in de praktijk worden gebracht.

De LVVP heeft met ZN en de zorgverzekeraars afgesproken dat, wanneer de NZa de zienswijze niet opneemt in de beleidsregel, alle zorgverzekeraars deze veldnorm overnemen met ingang van 2020; ongeacht wat er nu nog in de contracten voor 2020 staat. ZN in casu de zorgverzekeraars gaan hierover conform onze afspraken gezamenlijk communiceren naar hun omgeving, zoals wij dit nu ook doen.

NZa positief over uitleg ‘nieuwe zorgvraag’
De NZa reageert als volgt op het wijzigingsverzoek.

“Wij hebben uw wijzigingsverzoek beoordeeld met betrekking tot serialiteit in de basis ggz. Uw wijzigingsverzoek ingediend op 30 september 2019 heeft betrekking op BR/REG-18120 en NR/REG-1804. In het verzoek geeft u aan dat de LVVP en ZN een kader overeengekomen zijn wanneer er al dan niet sprake is van een nieuwe zorgvraag in de generalistische basis ggz. Aanleiding hiervoor is onduidelijkheid in de praktijk wanneer er bij een terugkerende patiënt sprake is van een nieuwe zorgvraag. Het verzoek is de uitleg van het begrip ‘nieuwe zorgvraag’ zo spoedig mogelijk in te laten gaan, in ieder geval per 2020.De NZa geeft in haar regelgeving geen nadere invulling van het begrip ‘nieuwe zorgvraag’. Wij vinden de invulling van wanneer er sprake is van een ‘nieuwe zorgvraag’ bij uitstek iets waar zorgprofessionals en verzekeraars zelf samen invulling aan kunnen en moeten geven. Om deze reden staan wij zeer positief tegenover de voorgestelde nadere invulling van het begrip ‘nieuwe zorgvraag’.

Wij concluderen na beoordeling van het wijzigingsverzoek dat er geen noodzaak is voor de NZa om de regelgeving op dit punt te wijzigen. De voorgestelde uitleg van ‘nieuwe zorgvraag’ past binnen de huidige regelgeving en kan wat de NZa betreft dus ook per direct in de praktijk worden gebracht. Indien onderhavige invulling breder gedeeld en gepubliceerd wordt, kan de NZa in een nieuwe versie van de regelgeving er in de toelichting ook naar verwijzen. Wij willen u dan ook vragen ons op de hoogte te houden bij een publicatie van het definitieve stuk.’

LVVP trok aan de bel vanwege wirwar aan regels
Medio 2018 trok de LVVP aan de bel en vroeg aandacht voor de wirwar aan regels rond opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz), de zogenoemde seriële prestaties. Vervolgens zijn we hierover met diverse partijen in gesprek gegaan, onder andere met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). ZN sprak namens de zorgverzekeraars en bij de totstandkoming van de afspraken zijn die ook geconsulteerd. Uitkomst is dat de LVVP en ZN gezamenlijk een zienswijze hebben opgesteld -een veldnorm- over de omgang met opeenvolgende producten in de gb-ggz. De LVVP en ZN i.c. zorgverzekeraars hebben deze zienswijze gezamenlijk ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met het dringend verzoek deze in de beleidsregels op te nemen en deze zo spoedig mogelijk te laten ingaan, in ieder geval per 1 januari 2020.

Ook interessant

Reminder: LVVP-enquête voor leden over praktijkvoering

Hoe ziet uw vrijgevestigde praktijk eruit? Bent u solist of werkt u in een grote groepspraktijk? Werkt u daarnaast ook ...

Lees meer

Het vragen van een eigen bijdrage in de opleidingskosten

Ons bereiken vragen van leden of zij -als zij gebruikmaken van de beschikbaarheidsbijdrage- een eigen bijdrage mogen vragen aan opleidelingen ...

Lees meer