Over de LVVP

‘Verantwoording afleggen op basis van vertrouwen’

‘Verantwoording afleggen op basis van vertrouwen’

16-05-2019 Print

Verantwoorden in de zorg moet fundamenteel anders. Het initiatief moet liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de partijen die verantwoording vragen. Deze conclusie trekt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het rapport ‘Blijk van vertrouwen. Anders verantwoorden van goede zorg’. Een conclusie wij als LVVP volledig onderschrijven. Alleen zó zal het afleggen van verantwoording bijdragen aan een proces van leren en verbeteren in de zorg, aldus de raad.

Te zwaar
Het geluid dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving laat horen, komt in een tijd dat de administratieve lasten voor veel van onze leden zeer zwaar wegen. En in een aantal gevallen zelfs té zwaar. Er zijn leden die stoppen met hun vrijgevestigde praktijk, omdat ze te veel tijd en energie verliezen aan het afleggen van verantwoording over hun werk.

Onmacht en nutteloosheid
Transparantie is goed en verantwoording afleggen ook. Maar het moet wel een doel dienen en het moet in verhouding zijn. De huidige verantwoordingsstructuren in de zorg voeden gevoelens van onmacht en nutteloosheid, zo merken we ook bij onze leden. Bovendien levert deze manier van verantwoorden, die vooral bedacht is achter de beleidstafel en niet door de professional zelf, geen bijdrage aan betere zorg.

Kwaliteit en toezicht
Het pleidooi van de RVS voor een drastische verandering van de huidige structuren, onderschrijven we daarom volledig.
Kwaliteit moet niet beoordeeld worden op basis van afvinklijstjes, vragenlijsten en andere -soms keiharde- metingen, maar vooral ook op basis van verhalen van patiënten en ervaringen van professionals.
Toezicht, bijvoorbeeld door het Zorginstituut Nederland of door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dient veel meer adviserend te zijn dan controlerend en meer aan te sluiten op de dagelijkse praktijk.

Keerpunt
De raad ziet het rapport niet als een eindpunt, maar liever als een keerpunt. Ze heeft geen concreet actieplan op de plank liggen, maar formuleert wel vier speerpunten om te komen tot een omslag:

  1. Zorgverleners aan zet: zorgverleners nemen het initiatief voor een andere manier van verantwoorden. Zij gaan daarbij verschillende methodieken inzetten. Ze organiseren zich in lerende netwerken.
  2. Toezichthouders zoeken de praktijk op. Externe toezichthouders en inkopers gaan i gesprek met de praktijk en zoeken die ook op. Inkopers sluiten meerjarige overeenkomsten af met aanbieders.
  3. Open gesprek. Zorgverleners, inkopers en patiëntenorganisaties gaan samen om de tafel om kwaliteitskaders te ontwikkelen die ruimte laten voor maatwerk. Het gaat er niet meer om dat de administratie op orde is, maar dat er sprake is van kwaliteit en doelmatigheid.
  4. Open houding. De nieuwe werkwijze vraagt een andere houding van alle partijen. Alle partijen houden in de gaten of de manier van verantwoorden nog wel zinnig is en bijdraagt aan het doel, namelijk: de zorg en ondersteuning waar nodig verbeteren.

 

Ook interessant

LVVP zet door met actie tegen hoge administratieve lasten

Zoals wij al eerder lieten weten, is het gespecificeerd aanleveren van de wachttijden naar diagnose in de gespecialiseerde ggz een ...

Lees meer

Zilveren Kruis en Menzis hanteren bezwaartermijnen in inkoopbeleid

Hebt u de jaarlijkse special over het zorginkoopbeleid al bekeken? Leden kunnen de special downloaden op Mijn LVVP. Ons verzoek ...

Lees meer