Over de LVVP

Verbetering van het registratie- en declaratieproces

Verbetering van het registratie- en declaratieproces

04-02-2016 Print

In het kader van het VWS-programma ‘rechtmatige zorg’, is de LVVP op zoek naar enkele leden die eenmalig willen meedenken over knelpunten in het registratie- en declaratieproces in de generalistische basis-ggz, de gespecialiseerde ggz of een combinatie daarvan. Het gaat hierbij om het onderdeel: ‘plan van aanpak registreren en declareren voor vrijgevestigden’. Het project heeft als doel onbedoelde fouten te voorkomen in de registratie en declaratie van geleverde zorg.

Het gaat daarbij om een systematische inventarisatie van de risico’s op foutieve registraties (bijvoorbeeld verkeerde code of ten onrechte directe behandeltijd registreren) of declaraties (bijvoorbeeld niet goed aanleveren bij de verzekeraar). Het gaat erom te onderzoeken waar deze risico’s zich in het proces voordoen, hoe vaak ze voorkomen en wat de impact is. Het project moet leiden tot concrete oplossingen voor de meest voorkomende of meest risicovolle onbedoelde fouten. Het gaat dus niet over de opsporing of aanpak van fraude.

Het project is een samenwerking van de LVVP, het NIP en de NVvP. Arteria Consulting is aangetrokken als onafhankelijk projectleider. Opdrachtgever en subsidieverstrekker is VWS. Bij het onderzoek zijn verder ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en enkele zorgverzekeraars betrokken om hun kant van het registratie- en declaratieproces te belichten.

U kunt uw belangstelling voor deelname aan de expertgroep kenbaar maken via beleidsmedewerker Annemarie van der Meer (a.vandermeer@lvvp.info). De sessie van de expertgroep staat gepland in februari. Deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk nader bericht over datum, tijdstip en plaats.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer