Over de LVVP

Verdwijnt het onderscheid tussen de gb-ggz en de g-ggz wel of niet?

Verdwijnt het onderscheid tussen de gb-ggz en de g-ggz wel of niet?

15-07-2021 Print

De LVVP krijgt vaak de vraag van leden of het onderscheid tussen de gb-ggz en de g-ggz nou wel of niet verdwijnt. Het antwoord hierop is ‘ja’ en ‘nee’. In de bekostiging verdwijnen de producten uit de generalistische basis-ggz en de dbc’s uit de gespecialiseerde ggz. Maar de eerste twee jaar na de implementatie blijft de indeling gb-ggz en g-ggz wel gelden. Wat dit betekent, leest u in dit artikel.

De inhoudelijke onderbouwing van het systeem is de zorgvraagtypering met de HoNOS+ vragenlijst. Deze zorgvraagtypering wordt ingebouwd in de softwaresystemen en moet ook op de factuur vermeld worden.

Op de factuur blijven we de eerste twee jaar echter ook het bijbehorende product of dbc noteren. De huisarts kan blijven verwijzen naar de gb-ggz en de g-ggz. En de gz-psycholoog mag nog steeds niet behandelen in de g-ggz.

In de zorgvraagtypering staan de zorgtypen 1 t/m 4 grofweg gelijk aan de gb-ggz en de zorgtypen 5 t/m 8 aan de g-ggz. De gz-psycholoog mag dus niet optreden als regiebehandelaar in zorgtypen 5 t/m 8. Dat verandert dus niet.

Ook interessant

Intercollegiaal overleg in het zorgprestatiemodel: overleg met de patiënt

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de prestatie intercollegiaal overleg, die er gekomen is op aandringen van de LVVP. ...

Lees meer

Wat is precies een diagnostiekconsult?

In het zorgprestatiemodel wordt onderscheid gemaakt in consulten diagnostiek en consulten behandeling. Wat is precies een diagnostiekconsult en wanneer mag ...

Lees meer