Over de LVVP

Vernieuwde verwijsafspraken

Vernieuwde verwijsafspraken

13-02-2020 Print

Op 28 januari jl. zijn de vernieuwde verwijsafspraken gepubliceerd op de website van het ministerie van VWS. De regels die voor de verwijzing naar de ggz gelden, zijn eenduidiger en duidelijker opgeschreven, overbodige regels zijn geschrapt en ze sluiten nu beter aan op hoe een (door)verwijzing in de praktijk werkt. Het document kan per direct gehanteerd worden. Enkele afspraken lichten we er hieronder even voor u uit.

Cliënt verkeerd verwezen?
Krijgt u een cliënt doorverwezen voor gb-ggz of g-ggz en bent u van oordeel dat behandeling in het andere echelon noodzakelijk is? Dan kunt u rechtstreeks doorverwijzen naar de g-ggz respectievelijk de gb-ggz. In dit geval gaat het niet om een initiële verwijzing. De mogelijkheid tot doorverwijzen geldt ook tussen instellingen.

Terugval binnen 365 dagen bij dezelfde zorgvraag in de g-ggz?
Is er sprake van een terugval bij dezelfde zorgvraag binnen een jaar na afsluiten van de voorgaande dbc (geldt alleen binnen de g-ggz dus) binnen 365 dagen? Dan is geen nieuwe verwijzing nodig. Zijn er meer dan 365 dagen verstreken, dan is een nieuwe verwijzing wel noodzakelijk.

Wie mag verwijzen?

  • Huisarts
  • Medisch specialist (psychiater, specialist ziekenhuis, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten)
  • Straatdokter
  • Regiebehandelaar client (bij verwijzing van gb-ggz naar g-ggz en vice versa) en tussen ggz-aanbieders (onafhankelijk of dit gb-ggz of g-ggz betreft)
  • Bedrijfsarts wordt door de meeste verzekeraars in de polisvoorwaarden als geldige verwijzer beschouwd

 

Hoe lang is de verwijsbrief geldig?
9 maanden (275 dagen) vanaf de aanmelddatum bij de ggz-aanbieder.

Is de verwijsbrief niet compleet?
Is de verwijzing wel op tijd en gekoppeld aan een erkende verwijzer en een specifieke client, maar ontbreekt bepaalde informatie uit de richtlijn van de NHG (de zogenaamde ‘envelop’) of twijfelt u aan de juistheid van de verwijsreden? Dan kunt u wel starten met behandelen, mits u binnen 10 werkdagen na de start van de behandeling de verwijzer schriftelijk vraagt om de verwijsbrief volledig te maken. Bewaar dit verzoek in het clientdossier. De verwijzer verstrekt deze informatie binnen 30 dagen. Ontvangt u geen reactie, dan kunt u toch gewoon declareren. U hebt er dan namelijk alles aan gedaan om de verwijsbrief volledig te krijgen.
Wat niet mag: de startdatum van de dbc of het product aanpassen, of de huisarts vragen om achteraf een verwijzing op te stellen. Dat wordt gezien als onrechtmatig.

Meer lezen
Lees de volledige tekst van de verwijsafspraken na in dit document.

Ook interessant

Zorgverzekeraars hanteren in gb-ggz veldnorm seriële producten bij controles over 2020

Zoals we eerder berichtten, is de veldnorm seriële producten in de generalistische basis-ggz in januari 2020 ingegaan. De hele commissie ...

Lees meer

Declaraties afgewezen? Check of u de AVG-toestemmingsvragen in uw ks heeft beantwoord

In de laatste maanden van 2019 hebben we herhaaldelijk gewezen op het feit dat u als zorgaanbieder de toestemmingsvragen voor het ...

Lees meer