Over de LVVP

Verstrek geen gezondheidsverklaringen met waardeoordelen

Verstrek geen gezondheidsverklaringen met waardeoordelen

09-08-2018 Print

Het aantal tuchtklachten over het afgeven van (gezondheids)verklaringen door behandelend psychologen/psychotherapeuten neemt toe. Maar al te vaak legt de tuchtrechter dan een waarschuwing of berisping op. De LVVP wil voorkomen dat leden hiermee te maken krijgen en adviseert hen over hoe om te gaan met een verzoek om een gezondheidsverklaring.

Een vrijgevestigde ggz-behandelaar krijgt een verzoek van een cliënt die een verzekering wil afsluiten of een hypotheek wil aanvragen, om informatie over de behandeling aan de verzekeraar of de hypotheekverstrekker te geven. Of: de cliënt wil dat de behandelaar een briefje schrijft over een omgangsregeling met de kinderen. Mag dat?

 

Alleen feitelijke informatie, geen waardeoordelen

Een ggz-behandelaar mag geen gezondheidsverklaring, waarin waardeoordelen zijn opgenomen, verstrekken over een eigen patient  Wat wel mag: strikt feitelijke informatie verstrekken. Denk aan informatie over wanneer de cliënt in behandeling is gekomen, met welke klacht, welke diagnose is gesteld en hoe lang de behandeling heeft geduurd. Uitspraken over prognoses, oorzaak-gevolgrelaties, derden et cetera worden gezien als waardeoordelen. Tuchtrechters zijn hier kort over: een gezondheidsverklaring met waardeoordeel afgeven als behandelaar van een cliënt mag niet. Het is begrijpelijk dat een behandelaar meeleeft met de cliënt en hem of haar ter wille wil zijn, maar diens enige rol is die van behandelaar. Het advies luidt om dit niet met andere rollen te vermengen. Een behandelaar is geen maatschappelijk werker en geen juridisch adviseur. Het enige belang van de behandelaar is het geestelijk herstel van de cliënt; dit is niet verenigbaar met welk ander belang dan ook (juridisch, materieel, etc.).

 

Toestemming van de cliënt noodzakelijk

Feitelijke informatie geven mag dus, maar alleen met expliciete toestemming van de patiënt zelf. De behandelaar heeft immers een beroepsgeheim dat hij niet zomaar mag doorbreken. De behandelaar dient zelf contact op te nemen met de cliënt, met hem/haar de gestelde vragen door te nemen en af te stemmen welke (feitelijke) informatie gegeven wordt.

 

LVVP-richtlijn

Informatie verstrekken is niet verplicht. Als een behandelaar beslist dat hij geen informatie geeft, kan hij de LVVP-richtlijn voor gezondheidsverklaringen gebruiken (zie de bovenste oranje download). Deze kan aan de cliënt voorgelegd worden om uit te leggen waarom niet op zijn of haar verzoek kan worden ingegaan. Ook worden alternatieven genoemd hoe een cliënt dan wel aan zo’n verklaring kan komen.

 

Leden die vragen hebben over het al dan niet verstrekken van een gezondheidsverklaring, kunnen contact opnemen met de LVVP via tel: (030) 236 4338 of bureau@lvvp.info.

LET OP: voor het verstrekken van informatie aan de advocaat van de client gelden andere regels. Raadpleeg hiervoor de LVVP-handreiking bij verzoek advocaat om vernietiging dossier – mei 2019.

Ook interessant

Menzis houdt ‘ratrace’ rond meten van kwaliteit in stand

Het plan van Menzis en achttien zorginstellingen om prestatiebekostiging te gaan toepassen bij angst en depressie stuit op veel verzet. ...

Lees meer

LVVP werkt mee aan actieplan vervolgaanpak wachttijden

De LVVP doet mee aan het actieplan vervolgaanpak wachttijden. Een eerdere brief aan staatssecretaris Blokhuis over de aanpak wachttijden ondertekenden ...

Lees meer