Over de LVVP

Vervolg debat over wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Vervolg debat over wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen

15-11-2018 Print

Na twee debatten tussen de Tweede Kamer en minister Bruins van VWS volgt op 15 november opnieuw een debat over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz). De SGP en D66 zullen beide een amendement indienen waarbij de lastendruk voor zorgaanbieders omlaag wordt gebracht. Lees ook het artikel op Skipr en de blog van Ella Kalsbeek, voorzitter van het Landelijke Huisartsen Genootschap.

SGP: grens ophogen van 10 naar 25 zorgverleners

De verplichting om een cliëntenraad in te stellen zal tot een enorme lastenverzwaring voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders leiden. Dit effect staat in scherp contrast tot de initiatieven om de zorg juist te ontregelen. In de Kamer is een amendement Stoffer/Van der Staaij (SGP) ingediend om de grens voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders te verhogen van meer dan 10 naar meer dan 25 natuurlijke personen die zorg verlenen. Dit achten de eerstelijnsorganisaties, waaronder de LVVP, een pragmatische oplossing. De LVVP steunt dan ook het amendement van de SGP.

 

D66-amendement gaat niet ver genoeg

Het amendement van D66 is voor de eerstelijnsaanbieders en voor de LVVP niet wenselijk. Zorgaanbieders in de eerste lijn worden weliswaar uitgezonderd van de verplichting een cliëntenraad in te stellen, maar ze worden alsnog verplicht om minimaal een keer per jaar een vorm van directe patiëntenparticipatie te organiseren en daar gevolg aan te geven. Een groot deel van kleinschalige zorgaanbieders wordt op die manier geconfronteerd met een extra lastenverzwaring. Bovendien wordt niet goed afgebakend wat precies met een eerstelijnsaanbieder wordt bedoeld. De vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut die werkt in de gespecialiseerde ggz valt daar namelijk ook onder, terwijl het vaak om tweedelijns zorg gaat.

Ook interessant

Ledenoproep: denk mee over (door)ontwikkeling zorgstandaarden en generieke modules

De (door)ontwikkeling van de zorgstandaarden en generieke modules wordt overgenomen door akwa. Concrete plannen zijn er voor de (door)...

Lees meer

akwa, allliantie kwaliteit in de ggz

“Te komen tot een taal van kwaliteit die door alle partijen gedragen én erkend wordt, dat is dé grote uitdaging ...

Lees meer