Over de LVVP

Vervolgoverleg met minister over werkagenda ggz

Vervolgoverleg met minister over werkagenda ggz

04-02-2015 Print

Zoals we eerder berichtten, is de LVVP op uitnodiging van minister Schippers betrokken bij het bestuurlijk overleg over de werkagenda voor de ggz. Na de eerste bijeenkomst op 15 oktober, vond op 18 november het vervolg plaats, waar Hans Kamsma en Judith Veenendaal namens de LVVP wederom hun visie hebben gegeven op de toekomstige inrichting en bekostiging van de ggz. Belangrijke thema’s in dit bestuurlijke overleg zijn gepast gebruik en transparantie.

Naast de LVVP zijn ook het LPGGz, NIP, NVvP, GGZ Nederland, MeerGGZ, ZN, INEEN,  LHV en V&VN uitgenodigd. Partijen stellen met elkaar een werkagenda op voor de ggz. Belangrijke thema’s daarin zijn gepast gebruik en transparantie. Transparantie gaat in onze visie niet alleen over toetsbaarheid richting zorgverzekeraars, maar zeker ook over het afleggen van verantwoording over het professionele handelen aan de patiënt en aan de eigen beroepsgenoten.

 

Gepast gebruik en het werken in een professioneel netwerk

Hans Kamsma heeft aan de minister uiteengezet wat de waarde is van intervisie en visitatie. Juist hierdoor kan gepast gebruik van zorg worden gestimuleerd. De LVVP gaf ook aan dat de eisen die in het te ontwikkelen kwaliteitsstatuut worden gesteld onderdeel zullen worden van de verplichte LVVP-visitatie. De minister bleek zeer geïnteresseerd.

Het werken binnen professionele netwerken en het daarin toetsbaar opstellen zal steeds meer de toekomst worden. Het kwaliteitsstatuut gaat hierin een belangrijk rol spelen en zal feitelijk ook als toetredingsdrempel gaan fungeren.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer