Over de LVVP

Verwijsbrief zonder diagnose bij formele controle Zilveren Kruis

Verwijsbrief zonder diagnose bij formele controle Zilveren Kruis

04-02-2015 Print

Zoals bekend voert de LVVP bij de rechtbank Den Haag een procedure tegen Zilveren Kruis over de vraag of de zorgverzekeraar in het kader van een 'formele controle' afschriften van volledige verwijsbrieven mag opvragen. Lopende de procedure en op basis van informatie vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft Zilveren Kruis nu de gelegenheid om een kopie van de verwijsbrief te overleggen, waaruit de op de aandoening van de patiënt betrekking hebbende gegevens zijn verwijderd: de zogenoemde 'beperkte verwijsbrief'.

Op de kopie van de beperkte verwijsbrief staan de volgende gegevens:

  • naam en verzekerdennummer van patiënt
  • type behandelaar waarnaar wordt verwezen
  • naam, functie en AGB verwijzer
  • handtekening verwijzer
  • datum afgifte verwijsbrief.

 

Zilveren Kruis geeft daarbij aan dat u de diagnosegegevens mag verwijderen. Wij willen u er echter op wijzen dat u de medische gegevens over uw patiënten bij een formele controle door een zorgverzekeraar moet verwijderen, omdat u anders de privacy van de patiënt en uw beroepsgeheim zou schenden. 

De LVVP is van mening dat een zorgverzekeraar -ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van patiënten- zich in het kader van een formele controle dient te beperken tot de vraag of een verwijsbrief die voldoet aan de in de polis gestelde voorwaarden, in het dossier van de behandelaar aanwezig is. We vinden dat de 'beperkte verwijsbrief' daaraan voldoet.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer