Over de LVVP

Verzoek aan VWS om extra opleidingsplaatsen gz-psycholoog

Verzoek aan VWS om extra opleidingsplaatsen gz-psycholoog

01-10-2020 Print

Het ministerie van VWS heeft voor komend jaar 86 opleidingsplaatsen minder vrijgegeven. De raming is gebaseerd op een lagere inschatting van het aantal benodigde klinisch psychologen. Tegelijkertijd neemt echter de vraag naar gz-psychologen toe. Een aantal ggz-partijen, waaronder de LVVP, verzoeken het ministerie van VWS om de 86 opleidingsplaatsen voor klinische psycholoog alsnog vrij te geven en deze dan te substitueren naar opleidingsplaatsen voor gz-psycholoog. Deze werkwijze is namelijk voor 2020 ook gehanteerd, met instemming van staatssecretaris Blokhuis.

De staatssecretaris vond destijds dat de substitutie een prima middel was om het tekort bij de opleidingsplaatsen voor gz-psychologen tijdelijk te verminderen en gelijktijdig te werken aan een oplossing voor het tekort van toekomstige klinisch psychologen. Het zou vreemd zijn om een werkwijze die vorig jaar nog omarmd werd, nu al weer los te laten. Aanvullende redenen zijn onder andere gelegen in de grote behoefte aan BIG-geregistreerden.

De LVVP en de mede-ondertekenaars van de brief voelen zich zeer verantwoordelijk hiervoor en organiseren daarom dit najaar nog een invitational, waarvoor het ministerie van VWS van harte wordt uitgenodigd.

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 11 september 2020
Tevens is op 11 september jl. een nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen verschenen. Highlights: voor 2021 heeft TOP Opleidingsplaatsen in totaal 1236 plaatsen toegewezen, vanaf nu kunt u de beschikbaarheidsbijdrage aanvragen.

Ook interessant

LVVP eist rectificatie van ONVZ en Menzis

Verzekeraars zetten ongecontracteerden weg als graaiers ONVZ, die onlangs liet weten de vergoeding voor ggz te maximaliseren en daarmee de ...

Lees meer

Herziene versie circulaire toegestane therapieën ggz van Zorgverzekeraars Nederland

Onlangs heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een nieuwe versie van de circulaire therapieën ggz uitgebracht (dd. 11 september 2020, kenmerk ZN-20-245), ...

Lees meer