Over de LVVP

VGZ beperkt toegang tot vrijgevestigde ggz-professional via selectpolissen

VGZ beperkt toegang tot vrijgevestigde ggz-professional via selectpolissen

04-02-2015 Print

Verzekerden met een VGZ Bewuzt Basis Polis of een IZA Gezond Samen Polis Natura krijgen hun behandeling niet altijd vergoed, indien zij voor een angst-, depressieve of somatoforme stoornis bij een vrijgevestigde ggz-professional in behandeling willen.

Dat blijkt uit een overleg dat wij recentelijk hadden met zorginkopers van VGZ over de betreffende clausules in de zorgcontracten van onze leden. We vinden dit uiteraard zeer onwenselijk, omdat deze vorm van selectieve zorginkoop de keuzevrijheid van de patiënt beperkt. Immers, cliënten met de genoemde polissen worden na verwijzing van de huisarts voor een angst-, depressieve of somatoforme stoornis uitsluitend gescreend door Mentaal Beter en HSK. De uitkomst van de screener -ontwikkeld door Mentaal Beter en HSK zelf- bepaalt of de behandeling binnen de voorwaarden van de twee selectpolissen valt. Als dat zo is, dan wordt de cliënt behandeld door of Mentaal Beter of HSK op basis van een geprotocolleerde behandeling. Als de screener aangeeft dat de behandeling niet binnen de polisvoorwaarden valt, dan zou de cliënt ook behandeld kunnen worden door andere zorgaanbieders waaronder ook vrijgevestigden. Die kans achten wij echter gering; de cliënt zal dan hoogstwaarschijnlijk toch door zorgaanbieders binnen Mentaal Beter of HSK behandeld worden. De LVVP vindt dat door dit beleid van VGZ een ongelijk speelveld tussen instellingen en vrijgevestigden ontstaat. De LVVP zal de NZa dan ook wijzen op deze beleidskeuze van VGZ en haar verzoeken in te grijpen.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer