Over de LVVP

VGZ doet zorgaanbieders gb-ggz binnen twee weken nieuw aanbod zorgplafond

VGZ doet zorgaanbieders gb-ggz binnen twee weken nieuw aanbod zorgplafond

28-10-2021 Print

Dankzij de vele reacties van leden de afgelopen weken, heeft de LVVP een goed gesprek met VGZ kunnen voeren over hun aanbod voor het zorgplafond voor 2022. VGZ heeft ons het volgende bericht gestuurd.

“Naar aanleiding van de signalen die we via de LVVP hebben ontvangen hebben we intern onderzoek gedaan. Voor de aanbieders die meer basis GGZ zijn gaan leveren in 2020 blijkt het aanbod dat we onlangs gedaan hebben in een aantal gevallen ontoereikend te zijn wanneer we de realisatie 2020 als uitgangspunt nemen (ten tijde van het voorstel beschikten we enkel over de declaratiedata van 2019). De aanbieders die dit betreft krijgen automatisch een nieuw voorstel in Vecozo. Zij krijgen hier automatisch bericht van. De betreffende zorgaanbieders ontvangen een email waarin wij het nieuwe voorstel toelichten. Ook de aanbieders die al een overeenkomst hebben ondertekend zullen we een nieuw aanbod doen. Het nieuwe voorstel kunnen jullie binnen uiterlijk twee weken verwachten. We verwachten dat het zorgkostenplafond voor 2021 in meer gevallen toereikend zal zijn. De zorgkostenplafonds zijn immers niet geschoond terwijl er wel een harde afkap per 31-12-2021 plaatsvindt, waardoor wij verwachten dat de realisatie feitelijk lager is. Mocht de groei die heeft plaatsgevonden in 2021 nu niet direct doorvertaald zijn in het voorstel voor 2022, vragen we u in 2022 tussen 1 april en 1 augustus een verhogingsaanvraag in te dienen via onze website. De aanvragen die we in april (en verder) binnenkrijgen, zullen we direct oppakken en op deze manier zo snel mogelijk zullen beantwoorden, zodat de aanbieders ook zo snel mogelijk duidelijkheid hebben.

We merken dat veel aanbieders (terecht) vragen hebben gesteld. Door deze nieuwe werkwijze en de vragen die gesteld zijn lopen we wat achter in de beantwoording. We hopen dat jullie hier begrip voor hebben. Wij zullen zo snel als mogelijk alsnog op jullie openstaande vragen reageren.”

Ook interessant

LVVP onderneemt stappen tegen hoge tariefafslagen en lage omzetplafonds

Bij de LVVP staat de telefoon roodgloeiend en puilen de mailboxen uit met vragen en berichten van boze en bezorgde ...

Lees meer

Complete versie contractenoverzicht beschikbaar op Mijn LVVP

De LVVP heeft het contractenoverzicht voor leden aangevuld met de laatste twee zorgverzekeraars, te weten Zorg & Zekerheid en CZ. ...

Lees meer