Over de LVVP

VGZ neemt labels over van Caresq, gevolgen nog onduidelijk

VGZ neemt labels over van Caresq, gevolgen nog onduidelijk

12-11-2020 Print

Zorgverzekeraars VGZ en Caresq hebben onlangs laten weten dat een aantal labels van Caresq wordt overgenomen door VGZ voor het contractjaar 2021. Het gaat om Promovendum, National Academic en Besured. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de zorgaanbieders die een contract met Caresq en/of VGZ hebben. Caresq stelt namelijk dat hun contract gewoon geldig blijft, maar VGZ stelt dat de afspraken die zij maken voor 2021 ook gelden voor de verzekerden die onder de betreffende labels vallen. Dat lijkt tegenstrijdig. Van beide partijen krijgen wij onvoldoende duidelijkheid hierover. Voor zorgaanbieders is duidelijkheid van groot belang, want verzekerden van Caresq worden volgens VGZ nu ineens meegerekend in het omzetbudget van VGZ. Of dit juridisch gezien kan, is onduidelijk. Bovendien geeft VGZ onvoldoende zekerheid dat het budget hierop tijdig aangepast zal zijn. De LVVP heeft inmiddels een melding gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Aanvulling dd. 18 november 2020, na een toelichting van Caresq en VGZ:

Caresq heeft voor 2021 ingekocht voor verschillende Uzovi-codes waaronder die van Iptiq. Per 2021 verlaat Iptiq de zorgmarkt. De labels van Iptiq (Promovendum, National Academic en Besured) worden overgedragen aan VGZ. Caresq stelt dat het contract met zorgaanbieders gewoon geldig blijft, maar feitelijk vallen veel verzekerden hier niet meer onder.

VGZ heeft ons gemeld dat zij de overdracht zien als een verzekerdenmutatie (net als Caresq) en dat deze verzekerden dus onder hun afspraken vallen. Verzekerden zijn echter niet overgestapt naar VGZ, dat hebben de twee verzekeraars onderling gedaan. De kwestie is inmiddels gemeld bij de NZa.

Ook interessant

LVVP-ledenvergadering op 25 november 2020

LVVP-leden nodigen we van harte uit voor de tweede algemene ledenvergadering van dit jaar. Deze vindt plaats op woensdagavond 25 november 2020 ...

Lees meer

Menzis rectificeert teksten op verzoek LVVP

Zorgverzekeraar Menzis heeft een tekst op zijn website over niet-gecontracteerde zorgaanbieders aangepast. De LVVP had hier dringend om verzocht, omdat ...

Lees meer