Over de LVVP

VGZ neemt labels over van Caresq, LVVP doet melding bij de NZa

VGZ neemt labels over van Caresq, LVVP doet melding bij de NZa

10-12-2020 Print

Zorgverzekeraars VGZ en Caresq hebben onlangs laten weten dat een aantal labels van Caresq wordt overgenomen door VGZ voor het contractjaar 2021. Het gaat om Promovendum, National Academic en Besured. Ondanks herhaalde vragen van de LVVP aan beide verzekeraars is nog steeds onduidelijk wat precies de gevolgen zijn voor de zorgaanbieders die een contract met Caresq en/of VGZ hebben. Caresq stelt namelijk dat hun contract gewoon geldig blijft, maar VGZ stelt dat de afspraken die zij maken voor 2021 ook gaan gelden voor de verzekerden die onder de betreffende labels vallen. Dat lijkt tegenstrijdig.

Caresq heeft voor 2021 ingekocht voor verschillende Uzovi-codes waaronder die van Iptiq. Per 2021 verlaat Iptiq de zorgmarkt. De labels van Iptiq (Promovendum, National Academic en Besured) worden overgedragen aan VGZ. Caresq stelt dat het contract met zorgaanbieders gewoon geldig blijft, maar feitelijk vallen veel verzekerden hier niet meer onder. Het is dus een leeg contract geworden.

VGZ heeft ons gemeld dat zij de overdracht zien als een verzekerdenmutatie (net als Caresq dat dus doet) en dat deze verzekerden dus vanaf 1 januari 2021 onder hun afspraken vallen. Verzekerden zijn echter niet overgestapt naar VGZ, dat hebben de twee verzekeraars onderling gedaan. Maar VGZ rekent deze verzekerden straks wel mee in uw omzetbudget, terwijl deze labels tijdens de contractering geen omzetplafond kenden. Heeft u een contract met VGZ met een omzetplafond (alleen voor g-ggz), dan moet daaruit ook de omzet voor de genoemde labels betaald worden, tenzij VGZ dan alsnog het budget wil verruimen.

Reactie Nederlandse Zorgautoriteit teleurstellend

De LVVP heeft hierover een melding gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) De reactie van de NZa is echter teleurstellend: ze heeft laten weten niet met dit probleem aan de slag te willen gaan. De LVVP heeft daarop een melding gedaan bij de Consumentenbond. Tot op heden hebben we echter nog geen reactie ontvangen.

Ook interessant

ONVZ weigert gebruik privacyverklaring, LVVP doet melding bij de NZa

UPDATE – Inmiddels is gebleken dat ONVZ het gebruik van de privacyverklaring niet weigert. Het onderstaande is dan ook niet meer ...

Lees meer

We zoeken brainstormers voor het LVVP-congres!

Het eerstvolgende LVVP-congres vindt plaats in mei 2022. Daarom willen we begin 2021 starten met twee brainstormsessies met als doel: een pakkend ...

Lees meer