Over de LVVP

VGZ publiceert ratings van ggz-patiënten

VGZ publiceert ratings van ggz-patiënten

04-02-2015 Print

In opdracht van VGZ benadert onderzoeksbureau Panteia patiënten van LVVP-leden met het verzoek een beoordeling (review) te geven over de geboden behandeling. De onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden met een cijfer (1-10). Het gemiddelde van de gegeven cijfers bepaalt de rating. VGZ vindt het naar eigen zeggen “belangrijk om de ervaringen van klanten uit te vragen op een uniforme wijze, zodat wij en andere verzekerden zicht krijgen op de ervaringen met de zorg.” De LVVP acht een ondergrens van 25 patiënten daarbij wenselijk voor een betrouwbaar beeld van de rating.

Het gaat om de volgende vragen:

  • Had de zorgaanbieder voldoende tijd en aandacht voor u?
  • Was de zorgaanbieder voldoende deskundig?
  • Werd u met respect behandeld door uw zorgaanbieder?
  • Vond u de informatie die u kreeg begrijpelijk?
  • Bent u tevreden over het resultaat van de behandeling?
  • Bent u tevreden over de samenwerking tussen zorgaanbieders?
  • Kon u meebeslissen over de behandeling die u zou krijgen?
  • Kon u voldoende snel met de behandeling starten?
  • Hoe waarschijnlijk is het dat u deze zorgaanbieder bij een vriend of een collega zult aanraden?

 

De uitkomsten van de reviews, of van een enkele review, leiden tot een waardering (rating) op de VGZ-site Vergelijk&Kies. VGZ publiceert de ratings uitsluitend als de betreffende zorgaanbieder meer dan 20 VGZ-patiënten heeft behandeld. Per abuis heeft VGZ echter ook een uitvraag gedaan bij behandelaren met minder dan 20 patiënten en daarvan de ratings gepubliceerd. Die ratings worden momenteel van de site verwijderd. De betreffende behandelaren zijn hierover geïnformeerd.
 

Het is voor behandelaren mogelijk om beargumenteerd bezwaar te maken tegen de rating. Dat bezwaar wordt vervolgens door VGZ geanalyseerd; ongegronde reviews kunnen door VGZ worden verwijderd. Het is echter niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het feit dát de reviews plaatsvinden en dat de ratings worden geplaatst.
De rating wordt automatisch geactualiseerd zodra een nieuwe review is uitgevoerd. De rating wordt dus steeds aangepast op basis van nieuwe reviews.
 

De LVVP heeft met VGZ gesproken over dit beleid en de verzekeraar dringend geadviseerd om een onderdrempel te hanteren van 25 patiënten, zodat een rating ook een betrouwbaar beeld geeft. Nu hanteert VGZ geen onderdrempel bij het aantal respondenten. Dat houdt feitelijk in dat ook een respons van één patiënt de rating kan bepalen. De LVVP vindt deze werkwijze ongewenst. Statistisch is dit geen juiste methodiek. Ook heeft de LVVP dringend een optie ‘wederhoor’ geadviseerd. Op deze manier kan een aanbieder reageren op de review van een patiënt.
Beide voorstellen van de LVVP zijn door VGZ voor het jaar 2016 afgewezen. Voor het jaar 2017 willen zij hierover wel met ons in gesprek. De LVVP betreurt het dat VGZ geen aanpassingen wil doen in het review- en ratingbeleid van 2016.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer