Over de LVVP

VGZ reageert op vragen vanuit LVVP over de ‘kwaliteitsuitvraag’

VGZ reageert op vragen vanuit LVVP over de ‘kwaliteitsuitvraag’

04-02-2015 Print

Op 21 september jongstleden heeft de LVVP wederom een gesprek gevoerd met VGZ over de contractvoorwaarden 2016 en de uitgebreide vragenlijst die VGZ hanteert, de zogenoemde kwaliteitsuitvraag. Eerder meldden wij u al dat de LVVP kritisch staat tegenover een dergelijke vragenlijst en in het bijzonder tegenover de wijze waarop de resultaten worden geïnterpreteerd. We hebben de vele vragen die we van leden over de kwaliteitsuitvraag ontvingen aan VGZ voorgelegd. VGZ heeft deze vragen schriftelijk beantwoord, maar helaas soms nog niet duidelijk genoeg vinden wij.

Hieronder volgt puntsgewijs de reactie op de vragen aan VGZ:

  • Daar waar leden bezwaar hebben tegen vermelding van hun naam op de VGZ-site ‘Kies en Vergelijk’ kan men dit kenbaar maken aan VGZ. Uw naam en de uitkomst van de vragenlijsten zal dan niet worden gepubliceerd op de betreffende site;
  • Daar waar leden bezwaar hebben tegen de interpretatie van de vragenlijst, kan men de vragenlijst deels of geheel opnieuw invullen;
  • De vraag in de VGZ-vragenlijst over de eventuele aanwezigheid van cliëntvertegenwoordiging blijkt zoals verwacht niet van toepassing op vrijgevestigden;
  • De vraag in de VGZ-vragenlijst over het genereren en bespreken van spiegelinformatie moet als volgt worden geïnterpreteerd: inschrijving bij SBG -de zogenaamde intentieverklaring tot aanlevering van ROM-data aan SBG- is op dit moment voldoende voor VGZ. Deze vraag wordt niet meegeteld in de beoordeling door VGZ. Wel dient u aan te geven dat u uw uitkomsten bespreekt met de patiënt en met collega’s in uw intervisiegroep;
  • Ten aanzien van de vraag naar een overzicht, waaruit blijkt dat ROM is geïntegreerd in de behandeling, stelt VGZ nu dat een beschrijving hoe in de behandelrelatie met ROM wordt omgegaan voldoende is. De LVVP adviseert u hiertoe het LVVP ROM-protocol te gebruiken. Dit staat op het besloten ledendeel van de website.
  • Ten aanzien van de vraag over de kwaliteitsagenda kunt u een document van VGZ gebruiken waaruit blijkt dat u op regionaal niveau samenwerkt met ketenpartners (zie het voorbeelddocument op de VGZ-site);
  • VGZ geeft aan dat voor vrijgevestigden niet is vereist dat er bij de behandeling van adolescenten (18-23 jaar) een systeemtherapeut in het team aanwezig is.

 

We hebben VGZ te kennen gegeven dat bovengenoemde 'kwaliteitsuitvraag' feitelijk helemaal geen maat voor kwaliteit blijkt te zijn. De LVVP heeft de afgelopen jaren een uitgebreid kwaliteitsbeleid ontwikkeld, waarop onze leden door middel van visitatie bovendien worden getoetst. We hebben VGZ uitvoerig ingelicht over onze kwaliteitscriteria en het LVVP-visitatiebeleid. Ook hebben wij VGZ meegedeeld dat onze kwaliteitscriteria momenteel worden geactualiseerd. De LVVP anticipeert daarmee op de huidige ontwikkelingen, en onderwerpen als ROM, het kwaliteitsstatuut, de zorgstandaarden en e-health. Het LVVP-visitatietraject –een gedegen, adequaat kwaliteitsinstrument (zie ook het volgende artikel in deze nieuwsbrief)- wordt hierop aangepast. Wij hebben VGZ – en ook andere zorgverzekeraars – voorgesteld ons visitatietraject te hanteren als kwaliteitseis. VGZ heeft positief gereageerd op dit voorstel en heeft aangegeven zich hierop te zullen beraden.

Wordt vervolgd!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer