Over de LVVP

Videoboodschap minister Schippers over publiekscampagne depressie

Videoboodschap minister Schippers over publiekscampagne depressie

04-02-2016 Print

Zoals we eerder meldden, start VWS eind september van dit jaar een brede publiekscampagne met als doel het verlagen van de drempel om over depressie te praten. Daarnaast zet de campagne verschillende doelgroepen aan tot positieve actie. De campagne heeft een meerjarig karakter. Minister Schippers heeft inmiddels een videoboodschap ingesproken om de campagne nog breder onder de aandacht te brengen. De LVVP vindt dit een goed initiatief en we gaan dan ook met zorgverzekeraars in gesprek, omdat we vinden dat zij de toegang tot goede zorg van een toenemend aantal patiënten met depressie mogelijk moeten maken.

De aanpak in 2016 is tweeledig: er start een massamediale bewustwordingscampagne gericht op het algemeen publiek (omstanders), bedoeld om als eerste aftrap het onderwerp te agenderen, kennis te vergroten en het taboe rondom depressie te doorbreken. Met social media en televisie wordt het publiek erop gewezen dat een depressie een ernstige ziekte is die niet vanzelf overgaat en dat er een website is waar je terecht kunt voor meer informatie en voor hulp en advies. Daarnaast richt de campagne zich in het eerste campagnejaar (2016) specifiek op jonge vrouwen (18-35) en jongeren (13-18).

 

Campagnematerialen voor uw praktijk
Als onderdeel van de campagne wordt een website ingericht waar relevante informatie te vinden is over depressie. Voor specifieke inhoud kan worden doorgelinkt naar andere relevante websites. Op de website wordt een digitale toolkit aangeboden met daarin onder andere banners en andere relevante campagnematerialen. Het ministerie van VWS nodigt u van harte uit om deze materialen te benutten en in te zetten in uw eigen praktijk en/of via uw eigen kanalen. Bij de ontwikkeling van de publiekscampagne wordt uitgebreid gebruikgemaakt van de expertise van inhoudelijk deskundigen. Daarnaast denkt een brede groep van betrokken organisaties mee met de vormgeving van de campagne.

Tegelijkertijd start in 2016 samen met betrokken partijen een meerjarenprogramma depressiepreventie met als doel de incidentie en impact van depressie in 2030 met een derde af te laten nemen. Over de invulling wordt nog overleg gevoerd met deze partijen.

Het kan goed zijn dat u in uw dagelijkse praktijk te maken krijgt met mensen die naar aanleiding van de campagne met hulpvragen naar u toe komen. Het is op voorhand lastig te voorspellen om hoeveel mensen dat zal gaan. Het ministerie van VWS wil  u wel vragen om u daarop voor te bereiden en voor u zelf na te gaan wat u kunt doen om de mogelijke toename in hulpvragen te kunnen beantwoorden. U ontvangt begin september meer informatie over de verdere invulling van deze campagne. Heeft u nu vragen? Mail uw vraag naar DVC@minvws.nl.

 

Feiten en cijfers

  • In Nederland krijgt bijna 20 procent (18,7%) van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie.
  • In de periode van één jaar geldt dat voor ongeveer 5 procent van de volwassenen.
  • In absolute aantallen maken zo’n 546.500 volwassenen per jaar een depressieve episode door.
  • Inclusief jongeren en ouderen hebben naar schatting bijna 800.000 mensen een stemmingsstoornis.
  • Circa 13 procent van de Nederlandse moeders krijgt te maken met een postpartumdepressie, die tot 12 maanden na de geboorte kan ontstaan.
  • Van de kinderen met depressieve ouders ontwikkelt 40 procent een depressie voor het 18e jaar.
  • De economische kosten (zorg en arbeidsproductiviteit) van depressie worden (conservatief) geschat op 1,5 miljard euro.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer