Over de LVVP

Vingers aan de pols bij transitie jeughulp

Vingers aan de pols bij transitie jeughulp

04-02-2015 Print

Kinderombudsman Marc Dullaert gaat in 2015 onderzoeken of alle kinderen toegang hebben tot de zorg waarop zij recht hebben nu gemeenten sinds 1 januari verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp. Cliëntenorganisaties hebben een monitor opgezet die signalen van ouders en jongeren verzamelt. De ombudsman wil weten of de zorg en kwaliteit daarvan in de praktijk gewaarborgd is.

''Het unieke van dit onderzoek is dat kinderen en jongeren uit het hele land worden bevraagd'', zo legt hij uit. Doel van het onderzoek is om te zien of de kinderen en ouders na 1 januari de toegang tot jeugdhulp weten te vinden en of de hulp en zorg die zij ontvangen voldoende en passend is. Volgens de ombudsman was het tempo van de decentralisatie en overheveling van taken van de Rijksoverheid naar gemeenten hoog. Daarnaast zijn er bezuinigingen. Dat is reden voor hem om de vinger aan de pols te houden. De Kinderombudsman doet aanbevelingen aan de Rijksoverheid en gemeenten.

 

Monitor Transitie Jeugd
Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De monitor is georganiseerd door een aantal cliëntenorganisaties, waaronder het LPGGz, en verzamelt signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en zorgt dat deze op de juiste plek terechtkomen: bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren. Meld uw signalen via www.monitortransitiejeugd.nl.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer