Over de LVVP

Visitatieronde 2014-2019 aangepast voor reeds gevisiteerden

Visitatieronde 2014-2019 aangepast voor reeds gevisiteerden

04-02-2013 Print

NVVP-ledenvergadering akkoord met verlaging kosten visitatietraject

Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van 14 november, gaat per 2014 de tweede vijfjaarlijkse NVVP-visitatieronde van start. De aanmeldingsprocedure voor de tweede ronde, die loopt van 2014 tot 2019, is hetzelfde gebleven. Als u zich aanmeldt voor een visitatie via het besloten ledendeel van de NVVP-site, dan komt u automatisch bij de juiste webpagina terecht. Leden die voor de eerste keer gevisiteerd worden, kunnen kiezen uit data met twee voorbereidende bijeenkomsten en de visitatiedag. Leden die in de eerste ronde gevisiteerd zijn en al ervaring hebben opgedaan, kunnen kiezen uit data met één voorbereidende bijeenkomst en de visitatiedag. Diverse leden hebben zich al opgegeven voor een visitatie in 2014 of 2015; zij worden door Mariska Koperdraad naar de juiste bijeenkomst(en) en visitatiedag verplaatst. In principe blijft de visitatie in dezelfde periode. Tijdens de ledenvergadering van 20 november jl.is besloten om het visitatietarief te verlagen: reeds gevisiteerde leden betalen € 250,-; leden die het visitatietraject voor het eerst doorlopen, betalen €  450,-.

 

De NVVP zoekt vier nieuwe visiteurs

De NVVP is op zoek naar vier leden die het huidige team van 26 visiteurs komen versterken. Na de eerste oproep hebben drie geïnteresseerde leden zich bij de NVVP gemeld. Heeft u alsnog belangstelling en wilt u meer weten over de functie en taken van een NVVP-visiteur? Neem dan contact op met Suzanne Stomp via s.stomp@lvvp.info. We komen graag in contact met minimaal één geïnteresseerd lid.

Ook interessant