Over de LVVP

VNG alsnog officieel partner in hoofdlijnenakkoord ggz

VNG alsnog officieel partner in hoofdlijnenakkoord ggz

05-06-2019 Print

Op 5 juni 2019 heeft de algemene ledenvergadering van de VNG ingestemd met de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord voor de ggz, dat vorig jaar zomer gesloten werd. De LVVP is zeer verheugd dat ook de VNG nu officieel partner in het hoofdlijnenakkoord is.

 

Vanwege de betrokkenheid van het sociale domein neemt ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deel aan het akkoord. De VNG kreeg vorig jaar zomer echter geen mandaat van haar ledenvergadering om het akkoord te tekenen. Inmiddels is dus wel overeenstemming bereikt.

Het kabinet heeft besloten om gemeenten ten behoeve van de jeugdzorg tegemoet te komen door in 2019 € 420 miljoen extra beschikbaar te stellen en in 2020 en 2021 jaarlijks € 300 miljoen. Verder stelt het kabinet in de voorjaarsnota financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord ggz. De reeks loopt op van € 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen in 2022 en wordt daarna structureel ingeboekt. Het kabinet erkent hiermee de noodzaak van een structurele financiële bijdrage aan de gemeenten om de ambulantiseringsdoelstelling te behalen. Meer kunt u lezen in deze kamerbrief.

Ook interessant

Vanaf 2022 geen producten en dbc’s meer, maar zorgprestaties

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, (gb-ggz) gespecialiseerde ggz (...

Lees meer

Nieuwe LVVP-handleiding opzetten praktijkwebsite

Bij de startersworkshop krijgen we veel vragen van leden over het maken van een website voor de praktijk. Daarom hebben ...

Lees meer