Over de LVVP

Voldoende waardering campagne Taal maakt gezonder

Voldoende waardering campagne Taal maakt gezonder

04-02-2015 Print

In september 2014 is de campagne ‘Taal maakt gezonder’ gelanceerd. De campagne is een initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven en de Verenigde EersteLijns Organisaties (VELO), waarin de LVVP participeert. De campagne had als doel om 64.000 zorgverleners te helpen om meer laaggeletterde patiënten door te verwijzen naar taalscholing. Dit voorjaar werd de campagne geëvalueerd.

Uit de evaluatie blijkt dat 55% van de doelgroep bekend is met de campagne; zorgverleners die de campagnematerialen gebruiken, waarderen de campagne met een zeven en 66% van de zorgprofessionals die de campagne kennen, vindt dat er het afgelopen half jaar meer aandacht is gekomen voor laaggeletterdheid. Er zijn tienduizenden campagnepakketten naar eerstelijnszorgverleners gestuurd en er zijn meerdere extra materialen besteld, meerdere artikelen geplaatst en meerdere verzoeken om scholing gedaan. Deze voorbeelden zijn positieve indicaties voor het effect van de campagne.

Een kleine 10% van de Nederlandse bevolking heeft vergaande moeilijkheden met begrijpend lezen en taalverwerking, wat hen belemmert in het dagelijkse functioneren. Onderzoek wijst uit dat taalscholing in meerdere opzichten leidt tot gezondheidswinst. Zorgverleners kunnen hier een grotere rol in spelen. Mocht u nog vragen of suggesties hebben of materiaal kunnen gebruiken of interesse hebben in scholing, stuurt u dan een mailtje naar gezondheid@lezenenschrijven.nl.

Ondertussen heeft InEen het stokje overgenomen van VELO, waardoor de campagne Taal maakt gezonder 2.0 meer activerend van aard wordt. Zie voor meer informatie de website www.taalmaaktgezonder.nl. VELO bestaat naast de LVVP uit: LHV, KNGF, KNMP, KNMT, V&VN, KNOV en Actiz.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer