Over de LVVP

Vooraankondiging deel 2 implementatiemonitor zorgprestatiemodel

Vooraankondiging deel 2 implementatiemonitor zorgprestatiemodel

26-08-2021 Print

Eerder dit jaar vroegen we u namens het programmateam om mee te doen met de implementatiemonitor zorgprestatiemodel. Met de monitor krijgen we een beeld van wat goed loopt in de implementatie en wat extra aandacht nodig heeft. Zo zorgen we er samen voor dat het zorgprestatiemodel een goede start krijgt. Deze monitor is een drietrapsraket: op 1 september wordt deel 2 van de monitor verspreid. We vragen u nu alvast vriendelijk om aan de monitor mee te werken en de vragenlijst in te vullen.

EIFFEL en Equalis hebben in mei 2021 de resultaten van de eerste implementatiemonitor opgeleverd. Die waren gebaseerd op een kwantitatieve uitvraag door middel van een enquête. Om de beantwoording en resultaten van de vragen uit de enquête beter te kunnen duiden, hebben EIFFEL en Equalis een aanvullende kwalitatieve uitvraag gedaan. Ze hebben in totaal dertig interviews afgenomen met grote instellingen, kleine instellingen, ziekenhuizen, financiers en vrijgevestigde aanbieders. Eind juni is de rapportage met de resultaten hiervan opgeleverd en besproken in het programmateam. Beide rapportages (zowel de kwantitatieve als kwalitatieve uitvraag) zijn beschikbaar via de website van het programmabureau (onder het hoofdstuk ‘Implementatie’).

Alle partijen zijn nog volop aan het werk om zich voor te bereiden op de overgang naar het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022. Gezien het belang om samen op tijd klaar te zijn voor deze grote verandering, is het belangrijk om gedurende het jaar tijdig signalen te ontvangen van eventuele problemen en/of knelpunten. Zoals eerder aangegeven is ervoor gekozen om de enquêtes breed uit te zetten bij alle betrokken partijen in het veld om op deze manier een zo betrouwbaar mogelijk inzicht te krijgen in de voortgang van de implementatie.

Op 1 september 2021 volgt de volgende uitvraag van de implementatiemonitor. We hopen dan ook te mogen rekenen op uw deelname aan de enquête. Bij voorbaat dank voor uw deelname.

Ook interessant

‘Ggz-behandelaren liever dief van eigen portemonnee dan onvrij in hun behandelingen’

Steeds meer psychologen en psychotherapeuten verlaten de instelling en kiezen voor de vrije vestiging. LVVP-directeur Judith Veenendaal begrijpt dat wel ...

Lees meer

Save the date: LVVP-congres op vrijdag 20 mei 2022

In de lente van 2022 is er weer een LVVP-congres! Wij verheugen ons er erg op en hopen u in grote ...

Lees meer