Over de LVVP

Vooralsnog geen opt-outregeling voor ROM

Vooralsnog geen opt-outregeling voor ROM

04-02-2016 Print

Conform het kwaliteitsstatuut rust vanaf 1 januari 2017 op ggz-aanbieders de verplichting om te ROM'en en gegevens aan te leveren aan SBG ten behoeve van de benchmark. Wij hebben geluiden gehoord dat er patiënten zijn die gebruik willen maken van de opt-outregeling hiervoor. Er zijn namelijk patiënten die hun gegevens niet willen laten uploaden naar een externe partij. Het tegenargument is dat deze gegevens versleuteld worden, gepseudonimiseerd, et cetera en dat het daarmee geen persoonsgegevens meer zouden zijn. Echter voor de aanlevering van DSM-informatie aan verzekeraars en daarmee ook de aanlevering aan DIS geldt eenzelfde procedure van versleuteling en dan nog is de opt-outregeling van toepassing op de aanlevering aan DIS. Dat tegenargument is dus niet steekhoudend. Bovendien weten we dat pseudonimisering nog geen anonimisering is!

De LVVP is van mening dat de privacy nu meteen al goed moet worden geregeld. Dit is namelijk een fundamenteel recht van patiënten. Op ons verzoek aan VWS om een en ander ordentelijk te regelen, ontvingen wij de volgende reactie van VWS: “Er ontstaat dus geen probleem met de wettelijke verplichting als niet voor 100% van de cliënten ROM-gegevens worden aangeleverd. Het is volgens ons belangrijk, indien gewenst, een opt out in de volgende versie van het kwaliteitsstatuut goed te regelen. Partijen zijn daarvoor zelf aan zet en kunnen er zelf voor zorgen dat dit geen showstopper wordt in het ROM-traject.”
De LVVP ziet niet in waarom een fundamenteel recht van een patiënt niet al bij het ingaan van het kwaliteitsstatuut goed wordt geregeld. Bovendien is de verplichting van het hebben van een kwaliteitsstatuut publiekelijk geborgd binnen de Wkkgz. De borging van de privacy van de patiënt dient dan vervolgens ook publiekelijk te worden geborgd en kan niet worden afgewenteld op private partijen. Verder verbaast het de LVVP dat in een tijd waarin de zelfregie van de patiënt zo hoog in het vaandel staat bij alle beleidsmakers, waaronder ook de minister, VWS niet bereid is dit fundamentele recht op privacy van de patiënt zorgvuldig te borgen. Wij beraden ons dan ook op vervolgstappen.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer