Over de LVVP

Voorlopig geen handhaving op niet vermelden BIG-nummer

Voorlopig geen handhaving op niet vermelden BIG-nummer

14-03-2019 Print

Zoals we eerder berichtten, wijzigt de Wet BIG op een aantal onderdelen per 1 april 2019. Een van die aspecten is de verplichting voor BIG-geregistreerde zorgverleners om hun BIG-nummer te vermelden. Het ministerie van VWS heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd om voorlopig niet handhaven op het niet zichtbaar vermelden van een BIG-nummer.

Verdergaande administratieve lasten
Eerder maakten een aantal partijen, waaronder de KNMG, bezwaar tegen de verdergaande administratieve lasten die openbaarmaking van het BIG-nummer met zich meebrengen. Het ministerie van VWS heeft nu aangegeven dat op dit punt nog nader overleg zal plaatsvinden met betrokken veldpartijen. Uit het overleg volgt mogelijk een aanpassing op de wetgeving. Daarom heeft het ministerie van VWS de inspectie verzocht voorlopig nog niet te handhaven op het niet zichtbaar vermelden van het BIG-nummer.

 

Geen prioriteit
Hoe het toezicht van de inspectie eruit gaat zien als de wetgeving wordt aangepast is nog niet precies bekend. Dat hangt af van die wetgeving. In het algemeen geldt dat het toezicht van de inspectie incident- en risicogestuurd is. Dat betekent dat de inspectie daar is waar dingen verkeerd zijn gegaan en daar waar de grootste risico’s voor patiëntveiligheid zijn. Actieve opsporing op het niet vermelden van een BIG-nummer heeft daarom vooralsnog geen prioriteit.

 

Ook interessant

Kostprijsonderzoek NZa: nieuwe tarieven 1 augustus 2020 bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldt dat er een hoge respons is van zowel instellingen als vrijgevestigden in de geestelijke gezondheidszorg (...

Lees meer

Kritische kanttekeningen bij voornemen om calamiteitenrapportages IGJ openbaar te maken

Minister Hugo de Jonge heeft in een ontwerpbesluit aangekondigd dat de calamiteitenrapportages die de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd opstelt, voortaan ...

Lees meer