Over de LVVP

Veel vragen over het aanleveren van wachttijden bij het NZa zorgbeeldportaal

Veel vragen over het aanleveren van wachttijden bij het NZa zorgbeeldportaal

27-10-2022 Print

Veel leden melden zich bij het LVVP-bureau met vragen over het zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het aanleveren van de wachttijden. Niet in de laatste plaats omdat ook zorgverzekeraars in hun contracten nogal eens verplichten om de wachttijden en/of aanmeldstops rechtstreeks bij hen aan te leveren. Dit leidt tot een extra administratieve last voor onze leden. De LVVP heeft dit in verschillende overlegorganen aangegeven en hamert op een duidelijk NZa-portaal en zo min mogelijk administratieve verplichtingen.

Onze leden lopen onder andere tegen de volgende problemen aan bij het aanleveren van de wachttijden:

  • De Treeknormen geven aan hoe lang de wachttijden mogen zijn; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aanmeldwachttijd en de behandelwachttijd. Bij het aanleveren moet een zorgaanbieder aangeven of de wachttijden binnen de Treeknormen vallen. In de vrijgevestigde setting is vaak geen sprake van een behandelwachttijd, enkel van een aanmeldwachttijd waarna de behandeling direct start. Daarmee komt de behandelaar dus vrijwel altijd ver boven de Treeknorm voor aanmeldwachttijd uit.
  • In het zorgbeeldportaal wordt per stoornis gevraagd wat de wachttijden zijn. Echter, zolang er nog geen intake is gedaan, is nog niet bekend om welke stoornis het gaat.
  • Vanwege de grote vraag naar ggz-zorg hebben vrijgevestigde zorgaanbieders vaak een patiëntenstop ingesteld. Kleine vrijgevestigde (solo)praktijken zitten vaak eenvoudigweg vol; zeker in de gespecialiseerde ggz kan het dan langer duren voordat er weer plek is. Vrijgekomen plekken worden direct opgevuld, zodat er weer langere tijd geen plek is. Een wachtlijst aanleggen heeft dan geen zin.
  • De frequentie van het aanleveren van de wachttijden is hoog, terwijl er vaak weinig verandering is bij vrijgevestigde praktijken. Dit leidt tot hoge administratieve lasten.
  • Ook enkele zorgverzekeraars vragen van vrijgevestigde ggz-aanbieders dat zij het moeten melden als zij een aanmeldstop instellen. Dit is in de praktijk niet uitvoerbaar. Zoals hierboven beschreven, staat de wachtlijst vaak maar enkele dagen open en worden plekken meteen weer opgevuld, zodat opnieuw een patiëntenstop ingesteld moet worden. Als een behandelaar dan steeds weer een mail moet sturen aan de zorgverzekeraar, is dit wéér een extra administratieve last. Het neemt kostbare werktijd van de behandelaren, die ze niet aan patiëntenzorg kunnen besteden.
  • Leden ondervinden technische problemen met de website: na inloggen via Vecozo blijkt de pagina niet bereikbaar en ook de pagina met veel gestelde vragen kan niet geladen worden. De handleiding die de NZa toestuurt over hoe de wachttijden aan te leveren, is voor vrijgevestigden moeilijk te volgen. Per telefoon is de NZa niet bereikbaar om vragen hierover te beantwoorden. Er is wel een telefoonnummer beschikbaar voor contact via WhatsApp, maar omdat dit een 088-nummer is en geen 06-nummer, is dat verwarrend.

 

We verzoeken de NZa dringend zich rekenschap te geven van bovenstaande punten en het aanleveren van wachttijden zo eenvoudig mogelijk te maken voor vrijgevestigden. Het immers al bijna 1 november, de deadline voor het aanleveren van de wachttijdinformatie. Zorgverzekeraars kunnen op hun beurt inzage krijgen in de wachttijden die de NZa verzamelt; zo wordt dubbel werk voorkomen.

Ook interessant

VG Digitaal: Meer gemak en inzicht door financiële administratie in uw EPD

Kent u VG Digitaal al? Elke nieuwsbrief besteden we aandacht aan deze mooie service die u de gelegenheid biedt om ...

Lees meer

Uitslag poll: hoe lang mag een zorgtrajectnummer open staan?

In de vorige nieuwsbrief stond de volgende pollvraag: Wat is de termijn dat een zorgtrajectnummer open mag staan? In dit ...

Lees meer