Over de LVVP

Het vragen van een eigen bijdrage in de opleidingskosten

Het vragen van een eigen bijdrage in de opleidingskosten

21-11-2019 Print

Ons bereiken vragen van leden of zij -als zij gebruikmaken van de beschikbaarheidsbijdrage- een eigen bijdrage mogen vragen aan opleidelingen tot gz-psycholoog en/of psychotherapeut in de opleidingskosten, zoals het collegegeld. Daarom hieronder de feiten nog eens op een rij.

In de berekening van de nieuwe beschikbaarheidsbijdrage voor (medisch specialistische) vervolgopleidingen van de NZa per 2020 is met deze opleidingskosten rekening gehouden. In de bijgevoegde informatiekaart licht de NZa toe welke kosten de beschikbaarheidsbijdrage vergoedt. “De NZa vindt het vragen van een eigen bijdrage voor de opleiding onwenselijk omdat er nu sprake is van een kostendekkende vergoeding. Het vragen van een eigen bijdrage van het lesgeld vindt de NZa ook onwenselijk, maar de NZa verbiedt het op dit moment niet.”

In het bestuurlijk akkoord GGZ 2019-2022 hebben partijen echter (ook) afgesproken zij “zich maximaal inspannen voor het realiseren van ‘state of the art’ opleidingsplaatsen voor medische (vervolg)opleidingen in de ggz. Om dit te stimuleren zorgt de NZa voor een kostendekkende beschikbaarheidsbijdrage voor (vervolg)opleidingen in de ggz. Instellingen en praktijken die gebruik maken van de beschikbaarheidsbijdrage voor opleiden vragen hiervoor niet aanvullend een eigen bijdrage van de opleidingen.”

Lees ook de informatie over opleiden op www.lvvp.info.

Ook interessant

Veldnorm opeenvolgende producten in de gb-ggz vanaf 2020 van kracht

Eerder berichtten wij u dat de LVVP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk een zienswijze hebben opgesteld -een veldnorm- over de ...

Lees meer

Nog geen toestemmingen in kader van AVG voor uw kwaliteitsstatuut? Onderneem dan nu actie

Begin dit jaar hebben we u meermaals gewezen op de noodzaak om toestemming te geven aan Mediquest voor het doorleveren ...

Lees meer