Over de LVVP

Onze vrees wordt bewaarheid: tarieven in 2022 flink lager

Onze vrees wordt bewaarheid: tarieven in 2022 flink lager

21-10-2021 Print

Vandaag publiceren we de derde versie van het LVVP-contractenoverzicht exclusief voor onze leden op Mijn LVVP. In deze versie is zorgverzekeraar Eno toegevoegd. Ook hebben we van verschillende zorgverzekeraars antwoorden op onze vragen ontvangen; deze zijn ook aan het overzicht toegevoegd. Uit een inventarisatie van de geboden tarieven blijkt dat zorgverzekeraars vrijwel dezelfde afslagen hanteren als in voorgaande jaren. Terwijl op de NZa-tarieven voor setting 1 al een korting van zo’n 6% is verwerkt ten opzichte van de tarieven van vorig jaar en we vooral bij de psychotherapeuten een fors lagere verwachte omzet zien. Hiermee wordt onze vrees bewaarheid en voorzien wij een uitstroom van BIG-geregistreerde behandelaren uit de curatieve ggz.

Situatie nijpend voor vrijgevestigden
De LVVP geeft al langere tijd bij zowel zorgverzekeraars als de NZa aan dat afslagen in het nieuwe zorgprestatiemodel niet gepast en niet juist zijn. In het nieuwe zorgprestatiemodel wordt namelijk gewerkt met settingen. De setting ‘vrijgevestigd’ betekent feitelijk al dat er een afslag wordt gedaan op de tarieven ten opzichte van de instellingen. Nu zorgverzekeraars hier nog afslagen overheen doen, wordt de situatie voor vrijgevestigden nijpend. In ieder geval blijkt voor het beroep psychotherapeut al dat een afslag zelfs desastreus zou zijn.

LVVP geeft signaal af aan de NZa
De nieuwe bekostiging is onder andere bedoeld om de geleverde zorg en de facturen voor patiënten inzichtelijker te maken en de administratieve lasten te verlagen. En niet om te bezuinigen op de ggz! Die kant gaat het nu echter wel op en daar zijn we zeer verontrust over. De LVVP heeft dit signaal inmiddels afgegeven bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Omzetplafonds bij VGZ
Naar aanleiding van onze inventarisatie onder u als LVVP-leden zijn we in constructief overleg met VGZ over de hoogte van het omzetplafond voor 2022. We hopen u hierover volgende week meer te kunnen vertellen.

CZ biedt op 29 oktober de contracten aan
CZ is dit jaar erg laat met het aanbieden van de contracten voor het nieuwe jaar. CZ geeft op hun website aan dat ze ernaar streven om de contracten uiterlijk 29 oktober aan te bieden. Met het aanpassen van het inkoopproces heeft CZ opgenomen dat aanbieders– na ontvangst van het voorstel – altijd vier weken de tijd hebben om het voorstel te accepteren.

 

Ook interessant

Nieuwe hulpmiddelen voor zorg kinderen ADHD

Op basis van de zorgstandaard ADHD zijn hulpmiddelen ontwikkeld die professionals ondersteunen bij het geven van voorlichting over de omgang ...

Lees meer

Oplossing voor zorgaanbieders met zowel CB- als NOW-regeling

Heeft u vanwege de coronacrisis zowel de CB-regeling als de NOW-regeling aangevraagd? Lees dan even verder. Uiterlijk 31 oktober 2021 moet u ...

Lees meer