Over de LVVP

VWS lanceert actieplan tegen regeldruk

VWS lanceert actieplan tegen regeldruk

07-06-2018 Print

Zowel zorgaanbieders als cliënten hebben last van de hoge administratieve lasten in de zorg. Het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ dat het ministerie van VWS onlangs lanceerde, moet hier verbetering in brengen. De LVVP zet in op beperking van de extra kwaliteitsuitvraag door zorgverzekeraars, die administratief als zeer belastend wordt ervaren. Dit streven heeft een aparte plek gekregen in het actieplan.

LVVP wil extra kwaliteitsuitvraag zorgverzekeraars beperken

Begin 2018 is afgesproken dat alle betrokken ggz-veldpartijen één onderwerp (ofwel ‘kaart’) mochten indienen met een knelpunt op het gebied van administratieve lasten en/of correct declareren. De partijen zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de eigen ‘kaart’ bij het zoeken naar oplossingen. De LVVP heeft, in vergelijking met andere organisaties, de moeilijkste ‘kaart’ getrokken: we verkennen de mogelijkheid van één kwaliteitsaanvraag via het kwaliteitsstatuut. Dit staat pal tegenover de huidige praktijk van extra kwaliteitsuitvragen die verzekeraars nu opnemen in de contracten. Dit streven heeft een status aparte gekregen in het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’.

 

Meerjarige contracten

Het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ is bedoeld om het aantal administratieve handelingen in de komende jaren te beperken. Zorgprofessionals moeten hun tijd daadwerkelijk aan patiëntenzorg kunnen besteden, zodat ze plezier houden in hun werk. Voor de ggz is onder andere afgesproken dat er zoveel mogelijk gewerkt gaat worden met meerjarige contracten. De ministers van VWS hebben toegezegd om nieuwe regels als gevolg van veranderende wet- en regelgeving tot een minimum te beperken. Daarnaast gaat het ministerie met de ‘merkbaarheidsscan’ monitoren of de ingezette acties in de praktijk leiden tot een lagere regeldruk. Informatie hierover kunt u vinden op de website www.ordz.nl.

 

Campagnes

Het actieplan (Ont)Regel de Zorg komt voort uit diverse initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Doel van al deze initiatieven is de aanzwellende regeldruk in de gezondheidszorg een halt toeroepen. Zo demonstreerden de fysiotherapeuten onlangs in Den Haag voor minder regels. GGZ Nederland initieerde de campagne ‘Minder regelgekte meer zorg’, de huisartsen kwamen drie jaar geleden met het manifest Het Roer moet Om en de VvAA organiseerde onder de naam (Ont)Regel de Zorg vanaf vorig jaar schrap- en verbetersessies, waaraan meer dan tweehonderd zorgprofessionals en andere betrokkenen uit diverse sectoren hebben deelgenomen.

Ook interessant

AVG en de aansprakelijkheid in verwerkersovereenkomsten

De LVVP ontvangt veel complimenten over de informatieve AVG-bijeenkomsten en de handreiking met documenten die we voor onze leden lieten ...

Lees meer

Blokhuis wil cliëntenstops in de ggz voorkomen

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS wil cliëntenstops in de ggz voorkomen en gaat zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht. De ...

Lees meer