Over de LVVP

VWS nodigt LVVP uit voor overleg over beroepsgeheim jeugd-ggz

VWS nodigt LVVP uit voor overleg over beroepsgeheim jeugd-ggz

04-02-2015 Print

Op 10 december a.s. is de LVVP uitgenodigd (bij brief d.d. 2 november jl.) voor een overleg met VWS. De uitnodiging is de reactie van de staatssecretaris op onze brieven van 23 september en 24 november jl. over schendingen van het medisch beroepsgeheim van kinderen, jongeren en/of hun ouders die worden behandeld binnen de jeugd-ggz.

In reactie op onze brief van 23 september schreef Van Rijn tot onze verbazing dat ‘De gemeente met de Jeugdwet verantwoordelijk is geworden over het treffen van de individuele voorzieningen (artikel 2.3). De gemeente is dus bevoegd om te beoordelen of een vervolgbehandeling nodig is, of in eenzelfde vorm bij een andere aanbieder voortgezet kan worden. Welke persoonsgegevens de gemeente voor deze beoordeling nodig heeft, is afhankelijk van de situatie en de functie van de medewerker, de beroepsgroep waartoe hij behoort en of de medewerker betrokken is bij de behandeling van de patiënt.’

 

Daarmee plaatst de staatssecretaris de gemeente op de stoel van de professional en kent hij de gemeente een onterechte bevoegdheid toe. Het is immers volstrekt niet aan de gemeente om te beoordelen of een vervolgbehandeling nodig is; dat is een bevoegdheid die onder de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional valt. We zonden een kopie van onze brief van 2 november tevens aan de Kinderombudsman en het College Bescherming Persoonsgegeven (CBP).

We hopen op een gunstig resultaat van het overleg met VWS. Wordt vervolgd!

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer