Over de LVVP

VWS onderzoekt regeldruk in de curatieve zorg

VWS onderzoekt regeldruk in de curatieve zorg

04-02-2015 Print

In opdracht van het ministerie van VWS onderzoekt TNS NIPO de regeldruk in de curatieve zorg. Op deze manier hoopt VWS inzicht te krijgen in concrete overheidsregels die volgens zorgprofessionals en (staf)medewerkers binnen de curatieve zorg eenvoudiger kunnen of overbodig zijn. In dit onderzoek krijgt u de mogelijkheid om anoniem aan VWS door te geven welke overheidsregels in uw dagelijkse werk eenvoudiger kunnen of onnodig zijn. 

De uitkomsten worden door het ministerie gebruikt om te inventariseren waar vereenvoudiging of afschaffing van overheidsregels kan bijdragen aan merkbaar minder regeldruk. Ook zullen de uitkomsten betrokken worden bij een congres dat VWS dit najaar organiseert met als thema 'merkbaar minder regeldruk'.  

 

De LVVP roept alle leden op om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. Immers, dat vrijgevestigden te maken hebben met een toenemende regeldruk staat buiten kijf. Eerdere onderzoeken lieten al zien dat voor vrijgevestigden geldt dat ruim 30% van hun tijdin beslag wordt genomen door administratieve lasten. Vooralsnog ziet de LVVP geen vermindering van de lastendruk, eerder een toename. Denk alleen al aan de contracteerronde 2016 waarbij zorgverzekeraars in het algemeen over steeds meer informatie van vrijgevestigden willen beschikken. De LVVP vindt het dan ook een goed initiatief van VWS dat zij nu zelf inzage wenst in de regeldruk. Wel hoopt de LVVP dat VWS ook daadwerkelijk actie zal ondernemen als ook uit dit onderzoek blijkt dat de lastendruk onder vrijgevestigden hoog is en nog steeds stijgt.

 

De vragenlijst kunt u tot 9 september invullen via deze linkHet beantwoorden van de vragen neemt gemiddeld vijf minuten in beslag en de antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer