Over de LVVP

Wachttijden ggz voor de meeste diagnosegroepen stabiel of licht dalend

Wachttijden ggz voor de meeste diagnosegroepen stabiel of licht dalend

18-07-2019 Print

Uit de monitoring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de wachttijden in de ggz voor de meeste diagnosegroepen stabiel blijven of licht dalen. Alleen voor pervasieve stoornissen nam de wachttijd toe. In maart jl. waren de gemiddelde wachttijden voor zes diagnosegroepen nog hoger dan de treeknorm.

In de generalistische basis-ggz was er geen probleem en dat is er nog steeds niet: de wachttijden zijn gelijk gebleven met gemiddeld negen weken. In de specialistische ggz zijn de wachttijden het langst voor de diagnosegroepen pervasieve stoornissen (zoals autisme) en persoonlijkheidsstoornissen. Juist voor zwaardere diagnosegroepen kan een langere wachttijd van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven van de patiënten.

NZa en IGJ blijven monitoren
De NZa onderzoekt opnieuw bij zorgverzekeraars of zij zich voldoende inzetten om de wachttijden terug te dringen. Mocht dat niet zo zijn, dan neemt de NZa maatregelen zoals openbaarmaking en het geven van een aanwijzing. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) monitort de zorgaanbieders en de kwaliteit van zorg die zij leveren. In regio’s waar wachttijden te hoog zijn, bekijken NZa en IGJ samen of zorgaanbieders en zorgverzekeraars samenwerken om de wachttijden terug te brengen.

Lever uw wachttijdgegevens aan
90% van de zorgaanbieders in de ggz levert de wachttijden aan. De NZa/Vektis geeft aan dat zij waar mogelijk het aanleveren van de wachttijden makkelijker wil maken. Aanbieders die bewust niet aanleveren, kunnen een aanwijzing krijgen. De NZa wil de wachttijden ontsluiten op de website van het RIVM en de website ‘De staat van Volksgezondheid en Zorg’. Daarnaast is het ook belangrijk dat patiënten kunnen zien bij welke zorgaanbieder ze het snelst terecht kunnen. Patiënten kunnen daarvoor al terecht op de website Kiezen in de ggz.

Vraag op tijd verhoging van het omzetplafond aan
Komt u in de buurt van uw omzetplafond voor een of meer zorgverzekeraars? Vraag dan op tijd budgetverhoging aan. Loopt u hierbij tegen problemen aan, dan horen wij dat graag. U kunt dit dan melden bij Michiel Schiffers via m.schiffers@lvvp.info.
Kunt u patiënten niet binnen de treeknormen in behandeling nemen? Verwijs ze dan naar hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

Ook interessant

Geen handtekening nodig onder behandelplan

In de praktijk wordt vaak aan een patiënt gevraagd om een zogenoemde ‘natte’ handtekening te zetten onder het behandelplan. ...

Lees meer

NZa waarschuwt VGZ, CZ en DSW vanwege onvoldoende transparant zorginkoopproces

Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gebleken dat VGZ, CZ en DSW één of meerdere wijzigingen in het ...

Lees meer