Over de LVVP

Wachttijden in de ggz: wat moet u doen?

Wachttijden in de ggz: wat moet u doen?

04-02-2017 Print

Zoals u weet hebben ggz-partijen, patiëntenorganisatie Mind, Zorgverzekeraars Nederland en VWS medio dit jaar een akkoord gesloten om de wachttijden in de ggz vóór 1 juli 2018 binnen de Treeknormen te krijgen. Hieronder vindt u een overzicht van de ontwikkelingen en van uw taak hierin als ggz-professional: u moet uw wachttijden maandelijks -en voor de eerste keer vóór 10 januari 2018- aanleveren bij Vektis! Ook als u geen patiënten aanneemt -en dus een patiëntenstop hanteert- moet u dat bij Vektis melden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht zorgaanbieders in de ggz om hun wachttijden vanaf 1 januari 2018 per hoofddiagnosegroep maandelijks aan te leveren. U geeft uw wachttijdgegevens door aan Vektis, die hierin de uitvoerende partij is. U hebt daarover bericht ontvangen van Vektis.

Deze aanleverplicht komt voort uit afspraken die afgelopen zomer zijn gemaakt. Daarin is vastgelegd dat de wachttijden vóór 1 juli 2018 binnen de Treeknormen moeten liggen. Het gaat daarbij om de vraag of u een wachttijd of een patiëntenstop hanteert. Wij willen u erop wijzen dat u deze gegevens vóór 10 januari 2018 voor de eerste keer moet aanleveren.

 

Keuze-informatie voor patiënten

Met de maandelijkse uitvraag van actuele wachttijden wil de NZa aan burgers, verwijzers en zorgverzekeraars inzicht geven in de wachttijden en zo patiënten helpen in hun keuze voor een behandelaar. De NZa is zich ervan bewust dat dit voor u als zorgaanbieder een extra administratieve last oplevert. We zijn daarom met Vektis op zoek naar een mogelijkheid om deze last voor u in de toekomst te beperken.

 

Nieuwe website: kiezen in de ggz

De opgevraagde wachttijden worden later ook gebruikt om te vermelden op de nieuw te bouwen website ‘kiezen in de ggz’. Dit is een initiatief om patiënten te helpen bij de keuze van een zorgaanbieder in de ggz. Patiënten kunnen op de website straks gegevens van uw praktijk vinden, waaronder de wachttijden die u bij Vektis hebt aangeleverd. We houden u op de hoogte van de ontwikkeling van deze keuzewebsite.

 

Ledenenquête LVVP

Ook de LVVP heeft de focus op de wachttijden in de ggz. Zo zijn we benieuwd naar het waarom van de wachttijden. Daarom hebben we vorige week onderstaande ledenenquête uitgezet. Als die nog niet hebt ingevuld, verzoeken wij u dit alsnog te doen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer