Over de LVVP

Wachttijden, omzetplafonds en contractering

Wachttijden, omzetplafonds en contractering

20-06-2018 Print

Zoals u weet, zijn ggz-aanbieders sinds 1 januari 2018 verplicht hun wachttijden maandelijks aan te leveren bij Vektis. Vrijgevestigde zorgaanbieders lopen hierbij voor op de instellingen. Voor veel LVVP-leden beginnen de omzetplafonds van dit jaar al te knellen, waardoor de wachttijd oploopt. Tegelijkertijd neemt de druk toe om tot een oplossing te komen. We lichten hieronder vier belangrijke kwesties toe: de regels, de registraties, de reprimandes en de restricties. De LVVP doet er alles aan om tot een werkbare en minder belastende oplossing te komen voor de almaar oplopende wachttijden.

Regels

 • Geen geschatte, maar feitelijke wachttijden
  Zoals u weet, bent u vanaf januari verplicht de wachttijden in uw praktijk maandelijks te melden bij Vektis, zoals u dat ook verplicht bent op uw website. Dat is vastgelegd in de zogenoemde transparantieregel, waarin ook is vastgelegd dat u geen geschatte wachttijden, maar de feitelijke wachttijden van de afgelopen twee maanden moet hanteren. Dat betekent dat zowel bij Vektis als op uw website zichtbaar moet zijn hoelang cliënten hebben moeten wachten die de afgelopen twee maanden in behandeling zijn gekomen. We merken dat dit niet altijd duidelijk is. De cijfers zijn dus niet actueel, maar gebaseerd op feiten in plaats van verwachtingen.
 • Wachttijden per diagnosegroep
  In dezelfde transparantieregel staat ook dat u niet de wachttijden per diagnosegroep hoeft te vermelden als de wachttijd per diagnosegroep gelijk is. Echter, het systeem van Vektis vereist wél dat u per diagnosegroep aangeeft wat de wachttijd is. Wij hebben de NZa op deze discrepantie gewezen. Aanvullend hebben we Vektis om een vereenvoudiging gevraagd, zodat het makkelijker wordt om de wachttijd per diagnosegroep te registreren. Iedere onnodige administratieve handeling moet immers gemeden worden.

 

Registraties – lever uw wachttijden én aanmeldstops aan

 • Kleine groep aanbieders levert nog niet aan
  Zoals gezegd, levert u dus maandelijks uw wachttijdgegevens aan bij Vektis. Vrijgevestigden doen dat iedere maand zelfs net iets beter dan instellingen. Het totale aantal wachttijdmeldingen steigt zelfs maandelijks, ondanks de extra administratieve lasten hiervan bovenop de reeds bestaande lastendruk. Van een minderheid ontbreken nog de gegevens; deze aanbieders wordt verzocht alsnog de wachttijdgegevens aan te leveren.
 • Ook aanmeldstops melden
  Als u geen wachttijd maar een aanmeldstop hanteert, dan meldt u ook dat bij Vektis. Op die mogelijkheid hebben wij destijds aangedrongen. Maar helaas zien we die registraties nog niet terug in de rapportages. We hebben Vektis dan ook gevraagd om alsnog inzage te geven in het aantal aanmeldstops, vooral omdat we nu merken dat het aantal aanmeldstops maandelijks groeit.

 

Reprimandes van NZa en IGJ

Ondanks uw inzet en de gebreken die het systeem nog kent, hangt u wel een dreiging met reprimandes boven het hoofd: wie niet aanlevert, kan namelijk geconfronteerd worden met handhaving door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de inspectie.

 

Restricties – omzetplafonds en contractweigering

 • Wachttijden en omzetplafonds
  Terwijl de wachttijden veel aandacht krijgen, lopen vrijgevestigde ggz-professionals tegen omzetplafonds aan en moeten ze cliënten zorg onthouden. Reden daarvan is dat de zorgverzekeraar twee maanden nodig heeft om te beoordelen of er voor de betreffende cliënt nog budget is. Daarnaast kan het zijn dat een vrijgevestigde wel een budgetverhoging krijgt, maar dan alleen voor het lopende jaar. Met als gevolg dat als de cliënt langer in behandeling moet blijven, de zorgaanbieder mogelijk niet meer kan declareren in het daarop volgende jaar.
 • Geen contract
  Ook komt het voor dat (startende) ggz-aanbieders geen contract krijgen, ondanks hun wens om gecontracteerde zorg aan te bieden aan hun cliënten.

 

De LVVP heeft deze kwesties aan de kaak gesteld bij de NZa, VWS en Zorgverzekeraars Nederland. Wij wachten nog op een reactie. Wordt vervolgd!

Ook interessant

Nieuw hoofdlijnenakkoord voor de ggz

Partijen in de ggz, waaronder de LVVP, zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen van een nieuw hoofdlijnenakkoord ...

Lees meer

‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar!

Praten over je depressie, dat doen de meeste mensen niet zo gauw. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is het ...

Lees meer