Over de LVVP

Wat u moet weten over de nieuwe Europese privacywet, de AVG

Wat u moet weten over de nieuwe Europese privacywet, de AVG

04-02-2017 Print

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Deze nieuwe privacywet is van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Deze Europese wet geldt straks dus ook voor u als zorgaanbieder. Per 25 mei 2018 moet u zich aan de regels in deze nieuwe verordening gaan houden. De LVVP zal tegen die tijd een praktisch stappenplan opstellen voor de vrijgevestigde ggz-professional. Op Mijn LVVP is een groeidossier aangemaakt waarin de nu reeds beschikbare informatie over de AVG is gepubliceerd.

Nederlandse Uitvoeringswet AVG nog niet vastgesteld

De AVG geldt voor alle EU-landen. Op een aantal punten biedt de wet echter ruimte aan landen om zelf de regels nader te bepalen. Nederland legt de invulling van deze regels vast in de Uitvoeringswet AVG. Deze wet is nog niet vastgesteld door de regering en het parlement. Pas wanneer de Uitvoeringswet is aangenomen, worden de gevolgen van de Wet concreter en kunnen er richtlijnen ontwikkeld worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan dan op meer vragen een antwoord geven.

 

Wat zijn de gevolgen voor vrijgevestigde zorgaanbieders?

U moet – nog beter dan u nu al doet – nadenken over welke persoonsgegevens u verzamelt, met welk doel en op welke manier. U moet weten hoe u op verzoeken van cliënten reageert: denk aan het recht op inzage in de persoonsgegevens en het recht op correctie en verwijdering ervan. Maar houd ook alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moet u ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens – als ze dat willen – kunnen doorgeven aan een andere organisatie. Ook kunnen cliënten bij de AP klachten indienen over de manier waarop u met hun gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

 

Wat moet u doen om te voldoen aan de AVG?
Zodra er meer bekend is over de precieze inhoud van de AVG en de daaraan verbonden richtlijnen, gaat de LVVP, in samenwerking met een jurist en een specialist dataverwerking, een stappenplan opstellen om te voldoen aan de AVG. Dat zal in de loop van 2018 vorm krijgen. De LVVP zal tijdig een stappenplan opstellen voor haar leden.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer