Over de LVVP

Webinar aanlevering ROM-data door vrijgevestigde ggz-professionals

Webinar aanlevering ROM-data door vrijgevestigde ggz-professionals

04-02-2016 Print

Op 8 september jl. organiseerde de Stichting Vrijgevestigden ROMmen een gratis webinar met praktische informatie over onder meer het waarom van ROM en het aanleveren van ROM-data. Zo’n 200 vrijgevestigden volgden dit webinar, waarbij ook live gechat kon worden. Mocht u de webinar hebben gemist of nogmaals willen zien, dat kan via deze link.

Aanlevering van uw ROM-data mogelijk per 1 oktober 2016
Vanaf 1 januari 2017 is het voor ggz-aanbieders verplicht om ROM-data aan te leveren een de Stichting Benchmark GGZ (SBG). U kunt dat al per 1 oktober aanstaande gaan doen. Dat kan echter alleen via het klantportaal van de SVR, de centrale plek voor alle vrijgevestigde ggz-aanbieders om de (verplichte) aanlevering van ROM-data aan SBG mogelijk te maken. Aanbieders die onder sectie III van het kwaliteitsstatuut vallen, kunnen geen gebruik maken van deze portal. Zij dienen rechtstreeks aan te leveren bij SBG. Vrijgevestigden dienen zich te registreren via het klantportaal van SVR. Zonder die registratie is het niet mogelijk om uw ROM-data aan SBG aan te leveren.

 

Let op: een eventueel eerdere registratie bij  SBG leidt niet automatisch tot een registratie bij het klantportaal van de SVR. U dient zich opnieuw te registreren via het SVR-klantportaal. Bewaar de documentatie zorgvuldig voor uw externe verplichtingen.

 

Registratie
U kunt zich online registreren in een aantal korte stappen:

  • Ga naar het klantportaal van SVR via www.vrijgevestigde.nl. Na het invullen van uw gegevens (naw-gegevens, agb-code en VECOZO-nummer) ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink.
  • Door op de bevestigingslink te klikken, bevestigt u uw registratie bij het klantportaal.
  • Vervolgens valideert het klantportaal uw gegevens. Na een succesvolle validatie stelt u een eigen wachtwoord in voor uw account. Mocht u de melding krijgen dat de validatie van uw gegevens onverhoopt niet gelukt is, dan neemt één van de medewerkers van het klantportaal contact met u op.
  • Geef aan met welke leverancier(s) u werkt. Staat uw leverancier niet in de lijst? Vul dan de gegevens van uw softwareleverancier in, zodat het klantportaal contact op kan nemen om hen te instrueren.
  • Ten slotte kunt u uw registratie afronden door aan te geven dat u akkoord gaat met de twee contracten van de SVR. Deze contracten kunt u via het klantportaal downloaden en bekijken.

 

Twee contracten
Bij uw registratie dient u akkoord te gaan met twee contracten:

  • De overeenkomst met de SVR, waarin u als vrijgevestigde opdracht geeft aan de SVR tot het (laten) aanleveren van uw ROM-data aan SBG.
  • Een bewerkersovereenkomst met de SVR waarin vastgelegd wordt hoe de SVR omgaat met de bewerking van uw ROM-data.

U kunt deze beide overeenkomsten downloaden tijdens het registratieproces via het klantportaal. De overeenkomsten zijn opgesteld in overleg met de beroepsverenigingen (LVVP, NVvP en NIP) en getoetst op de in de ggz geldende normen voor bescherming van persoonsgegevens. Circa vier weken nadat u de contracten heeft geaccordeerd, ontvangt u een bevestigingsmail van het klantportaal van SVR, waarmee uw contracten definitief worden. Deze mail kunt u gebruiken voor het kwaliteitsstatuut bij vraag 14 g. (als bewijs voor de overeenkomst met SVR voor het aanleveren aan SBG).

 

Aansluiting van uw ROM- en praktijksoftwareleverancier op de centrale infrastructuur
De meeste leveranciers zijn op de hoogte gebracht van het verloop van de SBG-aanlevering voor vrijgevestigden en zijn bereid om de aansluiting met de SVR te realiseren. Bij registratie op het klantportaal ziet u direct de status van uw eigen ROM- en EPD-leverancier. De Minimale Dataset (MDS) beschrijft welke gegevens benodigd zijn voor aanlevering van ROM-data aan SBG. Indien gegevens ontbreken, omdat deze niet in het bezit zijn van uw ROM-leverancier, worden deze gegevens (enkele geanonimiseerde patiënt- en behandelkenmerken) aangeleverd vanuit de praktijksoftware van de dbc’s of gb-ggz-prestaties. Vanaf 1 oktober start de SVR (met het testen van) de verwerking van de ROM-data van aangesloten leveranciers.

 

Epd = praktijksoftware
Er is enige verwarring ontstaan over het woord epd in eerdere berichtgeving. Met epd wordt in feite de praktijksoftware bedoeld waarmee u dbc’s en/of gb-ggz-prestaties registreert en declareert. Als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van de LVVP ROM-portal, dan zijn er nog enkele patiënt- en behandelgegevens nodig om uw ROM-data compleet te maken. In geval u dus gebruik maakt van twee verschillende leveranciers voor ROM en praktijksoftware, moet u beide vermelden bij uw registratie in het SVR-klantenportaal.

 

Overige diensten van het SVR-klantportaal
Naast de registratie kunt u vanaf 1 oktober 2016 bij het klantportaal ook terecht voor:

  • inzien van de status van uw aanlevering
  • het bekijken van de validatierapporten van uw ROM-data
  • inzien van rapporten van de aan SBG aan te leveren data. 

 

Helpdesk
Voor vragen over registratie en andere zaken kunt u terecht bij het klantportaal via www.vrijgevestigde.nl. Mocht de virtuele assistent uw vraag niet volledig kunnen beantwoorden, dan is de servicedesk telefonisch (088-3450320) of via de chat bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer