Over de LVVP

Website Kiezen in de ggz wordt doorontwikkeld

Website Kiezen in de ggz wordt doorontwikkeld

18-07-2019 Print

De website Kiezen in de ggz is ruim een half jaar online. De website wordt beheerd en verder ontwikkeld door patiëntenorganisatie MIND. Zo wordt onder andere informatie uit uw kwaliteitsstatuut gebruikt om de website aan te vullen. De LVVP blijft via een zetel in de adviesraad van de website betrokken.

De tweede helft van 2019 staat in het teken van doorontwikkeling en verbetering van de website. De pagina die iedere aanbieder heeft, wordt aangevuld met informatie uit het kwaliteitsstatuut ggz, de veiligheidsindicatoren uit het Openbaar Databestand en procesinformatie. Daarnaast wordt de vindbaarheid van zorgaanbieders verbeterd.

Samenwerking met veldpartijen voortgezet
Kiezen in de ggz is tot stand gekomen met behulp van een breed scala aan veldpartijen. Die samenwerking wordt voortgezet in de vorm van een adviesraad en inhoudelijke teams op verschillende onderwerpen. Leden van de adviesraad zijn: GGZ NL, P3NL, MEERGGZ, LVVP, Stichting TOPGGZ, NVvP, Mediquest, LV POH GGZ, V&VN, Vektis, ZN en MIND. Voor de publicatie van de informatie uit de ggz-standaarden wordt samengewerkt met de NHG en Thuisarts.nl. Ook de achterban van MIND blijft betrokken.

Feedback geven
U kunt via de website direct feedback blijven geven en suggesties voor verbeteringen doen. Gebruik hiervoor de blauwe feedbackknop op de website zelf of mail naar info@kiezenindeggz.nl.

Ook interessant

Zorginstituut Nederland neemt 30 kwaliteitsstandaarden op in Register

Zorginstituut Nederland heeft op 16 juli jl. 30 kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gepubliceerd in het register, de centrale plek voor ...

Lees meer

Praktijkwaarneming en aanleveren wachttijden tijdens uw vakantie

Gaat u met vakantie? Zorg dan dat u de praktijkwaarneming goed geregeld hebt. Gebruik hiervoor de modelovereenkomst praktijkwaarneming. Overigens is ...

Lees meer