Over de LVVP

Weer een nieuw particulier initiatief”¦

Weer een nieuw particulier initiatief”¦

04-02-2016 Print

Wellicht hebt u een e-mail ontvangen van het ‘Nationaal Register Geestelijke Gezondheidszorg’ met het aanbod om u als behandelaar tegen betaling te registreren op vindjebehandelaar.nl. Het betreft hier een particulier initiatief waarvoor wij u willen waarschuwen. De registratie biedt geen enkele meerwaarde en u wordt geregistreerd als de behandelaar van een of meerdere diagnoses. De nadelen daarvan zijn makkelijk te bedenken. De LVVP beschouwt deze ‘service’ dan ook als onwenselijk en overbodig. Met ggz-partijen, waaronder LPGGz zijn we bezig met het ontwikkelen van een website met keuze-ondersteunende informatie voor patiënten. De LVVP volgt dit traject betrokken en kritisch. Maar we helpen de burger niet met een wildgroei aan particuliere en commerciële initiatieven.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer