Over de LVVP

Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

04-02-2015 Print

De vertrouwelijke behandelrelatie tussen cliënt en behandelaar is het fundament van de behandeling; een waardevol goed, dat bescherming verdient. Het is echter niet altijd duidelijk wanneer u als ggz-professional informatie mag delen met derden. In bovenstaand artikel over de materiële controle door zorgverzekeraars hebben we dat deels belicht. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de gemeente?

“De mogelijkheden om medische gegevens in samenwerkingsverbanden uit te wisselen, worden voor zorgprofessionals bepaald door regels uit het gezondheidsrecht. Deze regels zijn niet altijd bekend bij de verschillende andere deelnemers in samenwerkingsverbanden. De onbekendheid schept verwarring, zeker als er tijdens een bespreking over een gezin of een betrokkene tegenstrijdige opvattingen worden geuit over het mogen delen van informatie met andere professionals die bij een gezin of patiënt betrokken zijn. Deze verwarring wordt nog eens vergroot door de nieuwe regels na de stelselwijzigingen in het sociale domein. In deze wegwijzer zetten wij de grenzen en mogelijkheden van gegevensverstrekking voor zorgprofessionals met een beroepsgeheim op een rij.”

 

Dat is het voorwoord in de recentelijk gepubliceerde‘wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden’, die duidelijk maakt wanneer u als zorgprofessional informatie kunnen delen met derden. Ook bevat de wegwijzer handvatten om te kunnen beoordelen of doorbreking van het beroepsgeheim is toegestaan.  

Met de wegwijzer willen de branche- en beroepsorganisaties een goede samenwerking bevorderen waarin ieder vanuit eigen professie en verantwoordelijkheid meedenkt over de beste zorg aan personen en gezinnen die dat nodig hebben. 

De Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden is opgesteld door artsenfederatie KNMG, GGZ Nederland, AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie), SVG (Stichting Verslavingsreclassering ggz), V&VN (Verplegenden en Verzorgenden Nederland) en VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling).

U kunt de wegwijzer hier downloaden.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer